JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Med hjälp av spektroskopi har forskare vid Lunds universitet lyckats att i detalj mäta hur solenergi flödar i och mellan olika delar av en fotosyntetisk organism. Ingen har lyckats med detta tidigare.

– Inte ens de bästa solceller som vi människor tillverkar kan jämföras med vad naturen presterar i de första stegen av energiomvandling, säger Donatas Zigmantas vid Lunds universitet.

Sin forskning har Donatas Zigmantas bedrivit tillsammans med kollegan Jakub Dostál, båda på Lunds universitet, och Jakub Pšenčík vid Charles University i Prag.

Med hjälp av ultrasnabb spektroskopi – en mätmetod som använder ljus för att undersöka exempelvis molekyler – har de lyckats visa att solenergin transporteras mycket effektivare inuti en cells olika beståndsdelar än mellan delarna.

– Vi har upptäckt transportvägarna men också flaskhalsarna i fotosyntesens energiomvandling. Den kunskapen kan i framtiden användas inom solcellsteknologin, säger Donatas Zigmantas och han fortsätter:

– I ett längre perspektiv kan våra resultat säkert ligga till grund för att utveckla och tillverka system på molekylär nivå som samlar in och lagrar solljus och som transporterar det vidare till solceller,

Den nya rönen har nyligen publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Chemistry (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus