JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

En ny typ av elväg har just invigts i Lund. Det är den första elvägen som enkelt kan monteras på befintlig väg, hävdas det. Skenor läggs i mitten på vägen och fordonet laddas både när det står stilla och när det körs.

Bakom satsningen står projektet Evolution Road som fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar under en testperiod på två år.

Den nya elvägen har installerats på Getingevägen i Lund. Till att börja med kommer en elbuss från Solaris att trafikera sträcken en vecka per månad.

Tekniken har utvecklats av företaget Elonroad och Lunds Tekniska Högskola, LTH. Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, varpå upp till 300 kW överförs till fordonet.

Laddskenorna aktiveras en meter i taget och bara när ett fordon passerar eller stannar till.

– LTH:s uppgift i Evolution Road-projektet är att mäta, analysera och dokumentera elektriska aspekter såsom energiförbrukning, verkningsgrader, elsäkerhetsaspekter, påverkan på elnätet, radiostörningar med mera, säger Mats Alküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid LTH, i ett pressmeddelande.

LTH har varit engagerat i elvägstekniken i runt ett decennium och stödjer teknikutvecklingen med examensarbetare, doktorander och seniorforskare.

Projektet Evolution Road startade år 2019 och pågår till 2022. Det är ett samarbete mellan de nio parterna Elonroad, Innovation Skåne, Kraftringen Energi, Lunds kommun, LTH, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

 

 

MER LÄSNING: