JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 8 december 2021 VECKA 49
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

IR-sändare i taket hittar mottagarna i rummet, riktar 200 terahertzstrålar mot dem och överför 42,8 Gbit/s över ett avstånd på upp till två och en halv meter. Om i bästa fall fem år kan tekniken vara mogen att tas i bruk.

Forskningen kommer från Eindhovens tekniska universitet.

Strålarna skjuts genom diffraktionsgitter. Sådana sprider ljus av olika frekvens i olika riktningar. Sändaren kan därmed rikta in strålen mot mottagaren genom att helt enkelt skruva på frekvensen.

Ljuset levereras via fiber till ljusantennerna, som saknar rörliga delar. Kommer mottagaren utom synhåll för en antenn, växlas till nästa antenn.

Det finns ingen gräns i den här länktekniken för skalbarheten, hur många mottagare som kan adresseras samtidigt. Eftersom mottagarna befinner sig på olika platser använder de olika frekvenser. Därmed blir det det inga störningar mellan dem. Detta är unikt bland de olika tekniker för optiskt trådlöst lan som det idag experimenteras med.

Och förstås en stor skillnad mot dagens wlan där hela kvarterets basstationer trängs kring en och samma frekvens.

Projektet heter Browse och EU-finansieras. Det leds av professor Ton Koonen på Eindhovenuniversitetets Institute for Photonic Integration.

Tekniska utmaningar som återstår är att hitta bra lösningar på att spåra mottagarna – idag används radiolokalisering – och för att ansluta fibertråd till antennerna.

Hittills har forskarna bara experimenterat med nedladdning.

Det finns andra trådlösa optiska lokalnät som använder vridbara speglar för att rikta ljuset, men det ger sämre prestanda för att hantera flera mottagare parallellt.

MER LÄSNING: