JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Telias nya bredbandsnät innebär en teknisk revolution. Kapaciteten i abonnentledningen höjs till 25 Mbit/s, vilket är cirka 700 gånger mer än idag.

De flesta av Sveriges fyra miljoner hushåll kan därmed få traditionell TV, interaktiv TV, Internet och telefon via telefonjacket.

Redan nästa år lanseras det nya nätet som borde vara utbyggt inom tio år om allt går i lås. Men exakt vilken nätteknik som skall användas är ännu inte klart.

- Vi har ett antal parallella spår som vi nu utvärderar. Det är dataindustrins teknik med Internet och IP-nät eller den traditionella telekomindustrins lösningar med ATM-nät, säger Olof Ulander, chef för Telias nätdivision.

Den stora nyheten är alltså att Telia överväger införa dataindustrins Internet- teknik i bredbandsnätet. Förhandlingar pågår med olika leverantörer. Viktiga besked för bland annat Ericsson kommer i sommar.

Grundbulten i det nya bredbandsnätet är uppgraderingen av den befintliga kopparledningen till abonnenten. Telia tänker införa VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line). Det är mycket snabba modem som klarar 25 Mbit/s i båda riktningarna.

Denna kapacitet kan sedan användas samtidigt för olika ändamål. Hos abonnenten finns en hemterminal som kan anslutas till bland annat TV, PC och telefon.

Av de totalt 25 Mbit/s som finns tillgängliga kan 12 Mbit/s användas för att översända två till tre digitala TV-kanaler.

En kanalväljare finns i telefonstationen och abonnenten skickar ett kommando till stationen med fjärrkontrollen. Detta innebär att alla TV-kanaler som finns i telefonstationen kan beställas.

Fem till tio Mbit/s används för Internettrafik. Datorn ansluts till nätet via hemterminalens gränssnitt för ATM eller Ethernet.

Dessutom har hemterminalen gränssnitt för flertjänstnätet ISDN eller för vanlig traditionell telefoni.Efterfrågan styr


- Utbyggnadstakten beror på vad som händer på marknaden. Vi ligger vid teknikens framkant så det är svårt att säga exakt hur fort det kommer att gå, säger Ulander.

En viktig faktor är konkurrensen. Telias nät måste konkurrera med andra bredbandsnät som marknätet för TV, kabel-TV-nät och satelliter.

Telia är bland de första telefonbolagen i världen som beslutar bygga ett bredbandsnät i nationell skala. Men det finns telefonbolag som ligger före. Australiska Telstra har beslutat ersätta det befintliga lokalnätet med ett HFC- nät, ett nät med både fiber- och koaxialkabel. Telstra har idag cirka 4,4 miljoner abonnentledningar. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 20 miljarder kronor. I Japan har NTT beslutat bygga ut fibernät till abonnenterna.

- Telia har både ett nationellt telefonnät med mycket hög penetration och är samtidigt landets största kabel-TV-bolag, säger Ulander.

- Det ger oss ett annat läge än många andra telefonbolag och det medför att lokalnäten för bredbandstjänster blir olika från land till land. Däremot kommer tjänsteutbudet att vara likartat.

- Efter övergången till det nya tjänsteutbudet är det sannolikt att nätoperatörerna väljer samma slag av växelteknik, säger han.

I telefonstationen slussas telefontrafiken in i AXE-växlar och Internet-trafiken till bredbandsväxlar. Telia står inför viktiga tekniska val, det gäller främst växelteknik för bredbandstjänster, överföringsteknik i abonnentnätet och abonnenternas hemterminaler.

När det gäller terminaler tror Telia inte på en gemensam hemterminal som även kan utnyttjas av det kommande digitala TV-nätet, vilket regeringen nu utreder.

- Det är klart att universalmottagare för flera nät har fördelar. Men vi är osäkra om en sådan blir ekonomisk, säger Ulander.

Däremot tror Telia på ett gemensamt system i de olika näten för åtkomstkontroll vilket skulle öppna för större konkurrens mellan olika TV-bolag som erbjuder betal-TV.

Göte Andersson

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)