JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mobilbranschen vill bygga nytt och bättre Internet
Med nätstandarden IPX får nätoperatörer för första gången möjlighet att differentiera mellan olika kvaliteter på den levererade trafiken, och ta betalt för skillnaderna. IPX, utarbetat av GSM-industrin, är mobilbranschens hittills mest seriösa försök att ta befälet över den globala Internetmarknaden.
GSM-industrin har utarbetat IPX, en ny IP-baserad nätstandard, som gör det möjligt att klara alla slag av tjänster, från enkel internetaccess baserat på best effort till de mest krävande realtidstjänsterna, som telefoni och IPTV, och allt detta med global räckvidd.
Göte Andersson: En utdragen revolution
När GSM-industrin nu lanserar IPX så handlar detta egentligen om en revolution.

Det är så man måste se saken eftersom med IPX finns för första gången en teknisk och kommersiell lösning som gör det möjligt att i global skala avveckla de gamla kretskopplade telefonnäten. Det går nu att avveckla signalsystem nr 7 som är grundbulten i de kretskopplade telefonnäten världen över.

Men revolutionen blir en utdragen process under ett antal år, allt beroende på läget för varje nätoperatör.

Hur stora besparingar kan varje nätoperatör räkna hem genom att avveckla den kretskopplade tekniken? Hur stor är lönsamheten med de nya tjänster som mobiloperatörerna nu kan börja sälja?

Med IPX planerar GSM-industrin ta ledningen för det framtida Internet. Om huvuddelen av framtidens Internettrafik och teletrafik, räknat i pengar, baseras på tekniska specifikationer från GSM Association så betyder det att världens stora nätoperatörer sitter vid ratten. Som redaktören för IPX-standarden, Marko Onikki i TeliaSonera Finland.

Kritiken från Internetexperter som Patrik Fältström vittnar om att vi står inför ett tekniskt, ekonomiskt och politiskt fältslag de närmaste åren. Spännande, är därför det bästa ordet.

Det intressanta är att Internetvärlden behöver en enda gemensam standard för att ersätta signalsystem nr 7 och klara realtidstjänsterna via IP-nät. GSM-industrin har lagt sitt kort. Frågan är nu om någon kan konkurrera.

Tack vare IPX får GSM-operatörerna för första gången möjlighet att sälja en stor bukett IP-baserade tjänster med garanterad kvalitet. Det gäller i första hand kommunikationstjänster som telefoni, IPTV, video, MMS, SMS, epost och Instant Messaging.

Det riktigt nya är att IPX klarar att garantera trafikkvaliten för den som är beredd att betala. IPX har stöd för betalningsmekanismer så att det går att i global skala ta mer betalt för bättre kvalitet och mindre betalt för lägre kvalitet. IPX innehåller olika trafikklasser.

Skilt från öppna Internet
IPX är riktat mot den del av världsmarknaden för Internet- och teletrafik, där huvuddelen av pengarna finns. IPX är ett nytt globalt nät som etableras skilt från det öppna Internet.

För nätoperatörerna blir det möjligt att erbjuda abonnenterna två alternativ. IPX med garanterad kvalitet där abonnenterna betalar för detta. Samtidigt finns det traditionella Internet baserat på best effort som inte ger några garantier och där priset blir lägre.

– IPX blir tillgängligt i hela världen år 2009. Ett begränsat antal långdistansoperatörer kommer att erbjuda IPX i global skala, säger Graham Trickey, teknikexpert i GSM Association som utarbetat den nya IPX-standarden.

Det finns idag ett tiotal långdistansoperatörer certifierade av GSMA som hanterar samtrafik mellan världens GSM-nät som har 2,6 miljarder abonnenter. Alla GSM-operatörer är medlemmar i GSMA.

Lyft för långdistansoperatörer
I dagsläget är cirka 300 nationella mobilbolag anslutna till dessa internationella långdistansoperatörer som främst hanterar roamingtrafik, MMS och WLAN-access. GSMA planerar att dessa operatörer nu ska uppgradera sina globala nät med IPX. Därefter kan lokala nationella operatörer i hela världen ansluta sig. Dessa certifierade långdistansoperatörer åtar sig att erbjuda en IPX-tjänst som följer den specifikation GSMA beslutat.

IPX kan utan tvekan bli ett stort lyft för GSM-industrins långdistansoperatörer. Det handlar i första hand om europeiska operatörer, bland annat TeliaSonera, Telenor, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia och Telefonica. De amerikanska långdistansoperatörerna har hittills inte certifierats sig hos GSMA.

För GSM-industrin är målet att alla slag av nätoperatörer ska ansluta sig till IPX. Det gäller fasta bredbandsoperatörer och Internettjänstleverantörer av alla slag. De stora GSM-operatörerna har ofta fasta telenät och bredbandsnät. De är stora leverantörer av Internettjänster. Lyckas GSM-industrin så blir IPX dominerande på världsmarknaden när det gäller avancerade och krävande IP-baserade tjänster. Ett brett genombrott kommer de närmaste åren, om allt går i lås.

Realtidstjänster i stor skala
IPX handlar om ett paradigmskifte för Internet, sett utifrån nätoperatörernas perspektiv. Realtidsbaserade tjänster kan erbjudas i riktigt stor skala. Det blir möjligt för nätoperatörerna att erbjuda Internetbaserade tjänster med telekomindustrins prestandakrav och betalningsmekanismer samtidigt som det traditionella öppna Internet finns kvar.

Expertkritik mot IPX
Många traditionella Internetexperter är mycket kritiska mot IPX. En av de mest kända, Patrik Fältström på systemleverantören Cisco är en av dem. Han tror att GSM-industrins vision för IPX kommer att spricka, att det blir för dyrt att använda IPX för bredbandstrafik till andra nätoperatörer och att det öppna Internet kommer att vinna spelet om de riktigt stora pengarna för Internettjänster.

– Inom några år kommer vi att veta om min prognos är riktig, säger han.

På en punkt är han positiv.

– Det är mycket bra att GSM-industrin byter till öppna Internetstandarder. Det som är dåligt är hur GSM-industrin i praktiken gör detta i IPX, säger Fältström.

Det är många tjänster som får ett mervärde när realtidskraven garanteras. Särskilt för mediatjänster som IPTV är detta mycket viktigt. De operatörer som har mediatjänster får nya möjligheter att sälja till världens mobilabonnenter.
GSM-industrin har flest abonnenter i världen och de nya tjänsterna i kombination med mobilt bredband ger möjligheter till kraftig expansion. Det är en viktig logik bakom IPX.

Ersätter signalsystem nr 7
För telekomindustrin finns en annan mycket viktig drivkraft. Den globala marknaden för kretskopplad telefoni baseras idag på att ett standardiserat signalsystem nyttjas för att styra samtalsuppkopplingen för enskilda telefonsamtal mellan cirka 4,5 miljarder fasta och mobila telefoner. Detta signalsystem heter signalsystem nr 7. När IPX kommer i drift blir det möjligt för nätoperatörerna att ersätta signalsystem nr 7 med IPX och IP-telefoni. Nätoperatörerna kan därmed stegvis avveckla den kretskopplade tekniken och helt gå över till IP-telefoni.

För telekomindustrin finns en stor och omedelbar vinst med skiftet. Idag baseras huvuddelen av internationella telefontrafiken på signalssystem nr 7. Med IPX kan produktionskostnaden för ett vanligt internationellt långdistanssamtal till USA eller Australien halveras, anger branschexperterna. För operatörerna handlar det om besparingar i klassen många hundra miljarder kronor för långdistanstrafiken.

Sedan får de dessutom möjlighet att erbjuda en stor bukett Internetbaserade tjänster av alla slag.

Produkter på väg
Den tekniska specifikationen för IPX publicerades i oktober 2007. Tekniska prov och
Fakta IP Packet Exchange:
Akronymen IPX står för IP Packet eXchange. GSMA har utarbetat en affärsmodell för IPX. Denna affärsmodell tillämpas både nationellt och internationellt.

Huvuddelen av marknaden för IPX blir nationell trafik. IPX kan tillämpas bilateralt mellan två nätoperatörer i ett land, till exempel Telia och Tele2. En enskild nätoperatör kan få en IPX-anslutning till en långdistansoperatör som klarar trafiken till alla andra nätoperatörer i världen.
demonstrationer har genomförts. Kommersiella produkter kommer från systemleverantörer som Ericsson och Nokia-Siemens Networks. 

Sedan ett antal år finns det Internetstandarder som anger hur kvaliteten ska garanteras för Internettrafiken. Det som GSMA nu gjort är att föra samman dessa standarder i en gemensam nätarkitektur och sedan har en affärsmodell utarbetats där alla nätoperatörer förbinder sig att använda tekniken. Därmed blir det möjligt för en nätoperatör som Telia eller Telenor att köpa IPX-kapacitet till vilket land som helst av en långdistansoperatör och alla inblandade nätoperatörer har genom juridiskt bindande avtal förbundit sig att följa IPX-standarden.

– IPX har möjlighet att bli en dominerande lösning för kommunikationstjänster. IPX levererar nytta för nätoperatörer och slutanvändare, säger Erik Ekudden i Ericssonkoncernen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)