JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
2009 blir startåret för framtidens IP-baserade konvergerade nät i Europa. Standard från Open IPTV Forum och avveckling av kretskopplade nät banar vägen för europeiskt ledarskap. Ericssonär mest aggressivt medan Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent mer avvaktande.

Den 6 januari publicerade Open IP TV Forum release 1 av världens första globala iptv-standard. Tv, telefoni och Internettjänster integreras i ett ip-baserat nät. Mobila och fasta nät knyts samman till ett sömlöst nät med gemensam signalering baserad på IMS, IP Multimedia Subsystem.

Göte Andersson:
Övergången kan ge priskrig

Hur fort går det? Hur snabbt kommer Europas tunga telefonbolag att införa den nya iptv-standarden? Svaret beror faktiskt på hur stora besparingar som telefon­bolagen kan göra genom att skrota de gamla kretskopplade telefonnäten.

För nätoperatörerna är det nu möjligt att spara miljardbelopp genom att avveckla de gamla telefonnäten och använda ­pengarna för att finansiera uppgradering av bredbandsnäten så att de kan erbjuda både iptv och telefoni.

Enbart Telia kan göra årliga besparingar i miljardklass i Sverige. För aktörer som France Telecom, Deutsche Telekom, Telecom Italia, spanska Telefonica och brittiska BT blir besparingarna naturligtvis ­betydligt högre.

I år blir standarder, teknik och produkter klara, och därmed kan de stora telefonbolagen göra sina kalkyler. Under 2009 borde vi därför få ett antal besked. Hur mycket går det att spara? Vad kostar den nya tekniken? Vilka möjligheter finns till ökad försäljning för operatörerna?

Om besparingarna blir stora och den nya tekniken är tillräckligt billig kan vi få ett snabbt teknikskifte. Därför är det sannolikt att vi står inför ett nytt priskrig mellan Ericsson, Huawei, ZTE, Alcatel-Lucent och Nokia-Siemens Networks.

I slutet av denna månad planerar Europas standardiseringsorganisation Etsi att anta en ny standard som gör det möjligt för telefonbolagen att avveckla det gamla kretskopplade fasta telefoninätet. Etsi antar en egen standard för ip-baserad signalering för fast telefoni i hemmiljö. De gamla AXE-stationerna kan därmed skrotas.

Dessa två standarder ger Europa förutsättningar att först i världen gå in i den nya IP-baserade telekomvärlden. Den nya tekniken finns framme och den gamla kan skrotas. Telefonbolagen styr om sina investeringar till den nya tekniken.

USA ligger efter och har i dagsläget ingen motsvarande samlad lösning. I USA finns idag flera konkurrerande proprietära lösningar för att lösa samma problem.

Tunga beslut andra halvåret 2009
Ytterst handlar teknikskiftet om enorma marknader värda tusentals miljarder kronor.

–  Ericsson väntar att ett antal tunga nätoperatörer under andra halvåret 2009 beslutar om investeringar i nätutbyggnad som baseras på den nya iptv-standarden, säger Eugene Sarmiento, talesman på Ericsson.

Han berättar att företaget ska göra interoperabilitetsprov i juni tillsammans med andra systemleverantörer. Då vill IPTV Forum visa att det finns flera leverantörer som erbjuder interoperabla och konkurrerande produkter som följer den nya standarden.

–  Innan de stora nätoperatörerna beslutar genomföra storskaliga investeringar i den nya tekniken vill de först veta att de verkligen köper standardprodukter och öppna system. Det är därför många företag nu utvecklar produkter för den nya iptv-standarden, säger Sarmiento.

Han menar att Ericsson räknar med en snabb expansion för den nya iptv-standarden.

–  Ericsson bedömer att antalet iptv-abonnenter är cirka 150 miljoner inom fem år och att huvuddelen har den nya iptv-standarden. Det kan vi jämföra med 16 miljoner iptv-abonnenter hösten 2008 i hela världen, säger Sarmiento.

Nokia och Alcatel avvaktande
Det är tydligt att Ericssons konkurrenter inte räknar med samma utveckling för standarden från Opeon IPTV Forum. Nokia Siemens Network är med i organisationen, men avvaktar utvecklingen.

–  Vi kommer att få se konkurrense mellan standarden från Open IPTV Forum och andra alternativ. Det tar minst tre år innan vi vet vilken teknisk lösning som vinner. Det återstår att se i vilken utsträckning som IMS slår igenom, säger Brook Longdon, chef för Global Home Entertainment i Nokia Siemens Networks.

Även Alcatel-Lucent är mer avvaktande än Ericsson.

–  Vi tror att interoperabilitetstester kommer att utföras under 2009, och förväntar oss att IMS-plattformen kommer att vara en god bas för interoperbilitet. Vi ser fram emot Open IPTV Forums specifikationer för release 2, säger Jenny Christoffersson, talesman för Alcatel-Lucent.

Nya tjänster när tv, mobil och
internet knyts ihop

Den nya IPTV-standarden utlovar en rad nya tjänster. Ett av de mest tydliga exemplen gäller integrationen mellan den fasta IPTV-tjänsten och mobilnätet.

Mobilanvändaren kan ta med sig sin tv-tjänst och fortsätta titta på samma tv-program via mobiltelefonen. Detta skifte sker sömlöst utan att programmet avbryts. Funktionen ingår i den nya standarden.

Det blir också möjligt för abonnenten att kommunicera med sin Home Gateway per distans. Abonnenten kan då styra och kontrollera den utrustning som är ansluten till Home Gateway. Det kan till exempel gälla inspelning av tv-program.

Abonnenterna får tillgång till ett bredare utbud. När tv:n är ansluten till Internet blir det enklare för abonnenten att själv välja önskade tv-tjänster. tv-program kan då tas emot från det öppna Internet. Idag har abonnenten normalt tillgång till det relativt fasta utbud som kabelbolaget erbjuder.

De nya datatjänster som mobilindustrin lanserar under 2009, Rich Communication Suite, blir också tillgängliga via IPTV. Lockbetet är framför allt Presencefunktionen som automatiskt kan uppdatera varje mobiltelefon, pc och tv i världen med uppgifter om när en annan abonnent är tillgänglig och vilka elektroniska kommunikationsalternativ som kan nyttjas, som telefoni, Instant Messaging, sms, chat, multimedia, video, epost och andra tjänster. Många av dessa datattjänster kommer också att bli tillgängliga i tv:n.

Ytterst handlar det om ökad tillgänglighet för en lång rad tjänster när tv, telefoni och Internet integreras.

Att Ericsson är mest aggressiv när det gäller att rulla ut den nya standarden kan förstås bero på att både Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent har en stor installerad bas av iptv-system med proprietär teknik. För dem innebär den nya standarden ökad konkurrens.

Klar europeisk ledning
Det är verkligen Europa som går i spetsen för standardiserad iptv. Fjorton av Europas tunga traditionella telefonbolag med egna fasta telenät arbetar för att etablera en iptv-standard. Sex av dem arbetar i Open IPTV Forum –  Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica, Telecom Italia, Swisscom och Teliasonera. Därtill deltar 14 europeiska nätoperatörer, inklusive de sex tidigare nämnda, i industrigruppen Home Gateway Initiativ (HGI) som utarbetar standard för den IMS-baserade trafiksluss - gateway - som ska placeras i hushållens hemnät.

Denna Home Gateway är den tekniska grundbulten för iptv-standarden. Den svarar för att sköta all viktig signalering både mot all utrustning i hemmet och gentemot telebolagens IMS-baserade signaleringsnät. Under våren kommer Etsi att utarbeta en formell standard enligt HGI:s specifikation.

Japanska NTT är med
De europeiska nätoperatörer som deltar i HGI kommer sannolikt att svara för huvuddelen av Europas investeringar i nya iptv-nät. HGI startades också på initiativ av nio nätoperatörer med egna fast nät. Åtta av dessa är från Europa, däribland Teliasonera. Den nionde är NTT, Japans största fastnätsoperatör.

Open IPTV Forum siktar på att dess standard ska få global spridning.

I dagsläget har Europa flest iptv-abonnenter, IPTV Forum beräknar att Europa på kort sikt fortsätter dominera IPTV-marknaden med cirka 40 miljoner abonnenter 2012, Asien (Japan, Sydkorea och Taiwan) cirka 35 och USA cirka 15 miljoner abonnenter.

Efter kommersiellt genombrott de närmaste åren i de avancerade industriländerna tar sedan utvecklingen fart i resten av världen.

–  Vi räknar med att Ryssland och länderna i Mellanöstern följer Västeuropa, säger Yun Chao Hu, ordförande i i Open IPTV Forum.

I de flesta industriländer finns inga juridiska hinder för att införa den nya iptv-standarden. Men i resten av världen är det inte så. Många länder behöver helt enkelt ny lagstiftning.

–  Det krävs verkliga ändringar i Kinas lagstiftning. Jag hoppas beslut i Kina kommer före 2015, säger Yun Chao Hu.
Han räknar med genombrott för standardiserad iptv även i USA.

–  Vi ser att kabel-tv-industrin i USA är intresserad av IPTV Forum och global standard för iptv. Comcast och Timewarner, två av USA:s största kabel-tv-bolag, har blivit medlemmar i DLNA, säger Yun Chao Hu.

DLNA svarar för standardisering av kommunikation i hemmiljö. Iptv-standarden är integrerad med DLNA.

–  Vi räknar med att Nordamerika år 2012 har två av världens största iptv-operatörer med teknik baserad på vår globala standard, säger Yun Chao Hu.

Open IPTV Forum startade 2007 med nio medlemmar, däribland Ericsson, Nokia Siemens Networks och Teliasonera. Sedan dess har organisationen fått betydligt större slagkraft. Men än mer bredd krävs för målet är att etablera en global standard.

I dagsläget har organisationen 52 medlemmar. De tunga systemleverantörerna är representerade av bland andra Erics­son, Alcatel-Lucent, Nokia-Siemens Networks, Huawei, ZTE och Motorola. Ledande hemelektronikleverantörer som Philips, Thomson, Panasonic, Sharp och Samsung finns också på medlemslistan.

Tv-bolagen tungan på vågen
I december 2008 nådde Open IPTV Forum ett viktigt genombrott i Europas tv-industri. Brittiska BBC, franska Canal Digital och italienska RAI blev då medlemmar. BBC är ett av Europas tongivande tv-bolag. Tidigare var IRT, det tyska tv-teknikinstitutet, enda medlemmen från Europas tv-industri. Bakom IRT står de tyska public servicebolagen. Tv-bolagen standardiserar sina tv-tjänster främst inom organisationen DVB, Digital Video Broadcasting.

Nu har Open IPTV Forum tagit ledningen när det gäller standardiserad IPTV och BBC väljer att bli medlem. Elektroniktidningen har sökt kommentar från Sveriges Television, som dock valt att i dagsläget inte kommentera saken. Om Europas tv-industri inte agerar mycket snabbt riskerar den självklart att enda alternativet blir Open IPTV Forum. Ett sådant samarbete med telekomindustrin har tv-bolagen aldrig haft tidigare. Diskussioner om detta pågår i tv-bolagens gemensamma organisation EBU.

–  Jag håller med om att tv-bolagen engagerat sig för lite i iptv-frågan, säger Oddvar Kirkbakk, distributionschef för NRK, Norges största tv-bolag.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus