JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Hon brinner för branschen

Den 2 juni tog Elisabet Österlund över som ordförande i Svensk Elektronik efter Mikael Joki. Hon har en lång karriär i distributionsbranschen bakom sig men är idag techentreprenör och investerare med tid över att engagera sig i branschföreningen.

– De som varit före mig har drivit arbetet på ett väldigt bra sätt med långsiktighet. Nu ska vi vässa strategin och se över vad man kan göra bättre. De stora frågorna kommer att vara desamma, utveckling och tillverkning i Sverige liksom kompetensförsörjningen, säger Elisabet Österlund som suttit i styrelsen sedan 2015.

Elisabet Österlund

Började på Nordqvist & Berg, jobbade många år på Bergman & Beving och sedan på Lagercrantz. Efter ett mellanspel på åtta år som affärschef hos Nordlock – som tillverkar låsbrickor med killåsningsteknik – kom hon 2015 tillbaka till branschen som affärsområdeschef för Electronics på Kamic Group.

År 2014 var hon med att starta Strainlabs som utvecklar teknik för att övervaka förspänningen i skruvförband.

Idag är hon techentreprenör, investerare och innovatör.

Sedan är hon snabb att tillägga att det inte är hon ensam som ska göra jobbet, att utveckla Svensk Elektronik är ett lagarbete.

Exempelvis utökades styrelsen för ett år sedan till åtta personer som representerar olika delar av branschen.

– Det är en intressant bransch där det händer väldigt mycket. Hade det inte gjort det hade jag inte varit här så länge. Man lär sig någonting hela tiden och man får många kontakter. Det är det som driver.

Mycket av det praktiska arbetet sker i de åtta sektionerna som tillsammans med föreningen ska vara en plats för nätverkande och inspiration men också hjälpa till att sålla i nyhetsflödet och se till att medlemmarna håller sig ajour med vad som händer kring regler och lagar.

Under pandemin har aktiviteter som fysiska nätverksträffar av förklarliga skäl gått ned och dessutom har flera av sektionerna funnits väldigt länge.

– Vi har sett att vi behöver se över vad som är relevanta grupper för att medlemsföretagen ska känna att det är intressant.

Svensk Elektronik

Bildades i januari 2010 genom en sammanslagning av IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen för att samla alla intressenter i den svenska elektronikbranschen.

Det övergripande målet är att stärka konkurrenskraften i den svenska elektronikbranschen och därmed även öka attraktionskraften, inte minst bland ungdomar.

Föreningen har en bit under 200 företag som medlemmar.

Komponentbristen och EU:s Chips Act har gjort att området fått stort medialt utrymme och ordet halvledare trummats in hos allmänheten.

– Det blir mer fokus på området nu vilket jag tycker är bra, man kan inte ha mjukvara utan hårdvara, säger Elisabet Österlund.

Tilläggas kan att föreningen även blivit en remissinstans för statliga utredningar och är med och påverkar gymnasieutbildningen. Men den kanske största framgången för föreningen sedan starten 2010 var Vinnovas beslut att göra elektronikområdet till ett av de 17 innovationsprogrammen. Samtidigt har det inneburit att Svensk Elektronik i en del sammanhang blandats ihop med Smartare Elektroniksystem som vid sidan av att stötta innovationsprojekt också bedriver informationsarbete och ordnar seminarier. Vissa arrangemang – som Stora Elektronikdagen med Summit – arrangeras gemensamt av Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik.

Innovationsprogrammet och medlemmar från Svensk Elektronik har också arbetat tillsammans med att ta fram handboken som fått namnet Smartare Elektronikhandboken och som kan beställas från bägge organisationerna.

– De strategiska innovationsprogrammen, SIP:arna, är tillfälliga organisationer medan Svensk Elektronik är en medlemsorganisation som ska finnas över tid, vi har olika uppgifter.

En fråga som de flesta föreningar sliter med är hur man attraherar fler medlemmar.

– Företagen vill öka sin konkurrenskraft, de vill göra nya affärer och hitta samarbeten, då är Svensk Elektronik en väldigt fin plattform.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Det jag kan göra är att vara synligare ute hos våra medlemmar och föra en dialog med dem. De behöver också vara mer aktiva för att dra nytta av det här för sin egen del och för branschen.

– Jag har bra team runt omkring mig. Nu hoppas jag att företagen ser de här möjligheterna med samverkan och att de själv kan ha nytta av det, men också att vi jobbar för att stärka hela elektronikbranschen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)