JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Vinnova och regeringen satsar vardera 30 miljoner kronor och industrin satsar 60 miljoner på 17 forskningsprojekt inom mobilitet, mobil kommunikation och bredband. Större delen av pengarna går till Stockholm och Lund.
- Sverige ska behålla sin ledande position inom IT- och telekom, genom att dra nytta av tidigare forskning, öka närvaron i EU:s program samt engagera små och medelstora företag.

Så förklarar Vinnovas enhetschef Jonas Wallberg målet med den nya satsningen, där 10 storföretag och 35 små och medelstora företag ingår.

Av de 17 projekten återfinns fem på KTH och tre vardera på forskningsinstituten Acreo och Sics. Dessa elva projekt, om billigare trådlöst bredband, mobila tjänster och mobil mediapublicering, stöds av totalt 40 miljoner kronor.

Ett projekt vid Lunds tekniksa högskola kring automatisk generering, access och sökning på bildmetadata i mobila enheter finansieras med 6 miljoner kronor.

Två projekt i Luleå för energisnåla bredbandstjänster och öppen tjänstearkitektur får 4,5 miljoner kronor och ett projekt i Blekninge för resursdelning i nät får 3 miljoner kronor.

Mittuniversitetet i Sundsvall får 3 miljoner för ett projekt kring interaktiv tv. Och Mälardalens högskola får drygt 3 miljoner för att förbättra kvaliteten i strömmande media.

- Att en så stor andel småföretag är med och finansierar projekten är ovanligt, och visar på vikten av liknande satsningar inom IT och telekom, kommenterar Eva Westberg på Vinnova.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)