JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Halvledarmörkret ljusnar 2010

Halvledarvärldens analytiker skruvar nu unisont ner sina prognoser för såväl 2008 som 2009. Men samtliga påpekar att nedgången hänger samman med finanskrisen, och att industrin därför har goda möjligheter att växa på nytt när väl den nuvarande turbulensen blåst över.

Vikande efterfrågan på konsumentelektronik anges som den viktigaste orsaken till att halvledarbolagens samarbetsorganisation SIA nu skriver ner sin prognos för årets halvledarförsäljning till en ökning med bara 2,6 procent och för nästa år en minskning med 5,6 procent.

- Den globala finansoron påverkar helt klart försäljningen av halvledare. Halvledarindustrins framgångar hänger i allt högre grad på marknaden för konsumentelektronik - den nischen står för över hälften av all halvledarförsäljning, säger SIAs ordförande George Scalise.

Analyshuset Isuppli är ännu mer pessimistiskt, och tror att året slutar på minus 2 procent. Isuppli trodde i våras att tredje kvartalet skulle bli 7,9 procent bättre än andra kvartalet men ökningen stannade på 2,5 procent, vilket var 2,9 procent sämre än tredje kvartalet i fjol. För innevarande kvartal tror Isuppli på en tillbakagång på nära 11 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol. För 2009 vågar sig företaget inte på att ge någon prognos - därtill är situationen alltför osäker.

- Det är helt klart att halvledarindustrin redan är på nedgång. Frågan är bara hur djup och hur lång nedgången blir under 2009 och kanske in på 2010, säger företaget i ett pressmeddelande.

Just frågan när det vänder upp igen är det som skiljer analytikerna. SIA pekar på att dagens tillbakagång inte har samma orsaker som tidigare gånger halvledarindustrin backat. Då har det berott på cykliska skäl, som överproduktion och lageruppbyggnad. SIA påpekar att industrin i grunden är sund, och att uppgången därför kommer redan 2010, med 7,4 procent och ungefär lika mycket året därpå.

Den analysen delas av brittiska Future Horizons, som i likhet med SIA tror att inbromsningen gör att innevarande år stannar på strax över 2 procents tillväxt. Även Future Horizons pekar på skillnaden mot den senaste nedgången efter IT-bubblan år 2001.

- Då gick allt fel som kunde gå fel - efterfrågan rasade då bubblan sprack samtidigt som kapaciteten byggdes ut och lagren var överfyllda, påpekar chefsanalytikern Malcolm Penn i sin senaste månadsrapport.

Den här gången har industrin varit klokare, menar Penn. Före nedgången låg kapacitetsutnyttjandet kring 90 procent och investeringarna i ny produktionskapacitet hade minskat under 12-18 månader. Samtidigt var snittpriserna på kretsar på väg upp strax innan nedgången, vilket Penn också ser som ett hälsotecken. För 2009 tror Penn därför att marknaden går ner med måttliga 2 procent, och att tillväxten därpå tar fart igen.

- Under 2010-2011 kan uppgången bli mycket starkare än de flesta tror, säger han utan att ange några siffror.
Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)