JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Holland testar supervägskatt
Holland ska testa ett vägskattesystem där varje bil spåras och skatt tas ut beroende på var och när bilen körts. Nästa år ska 60 000 bilar testa systemet. Bakom tekniken, som visas upp på konferensen ITS i Stockholm i dagarna, står NXP och IBM.
Det vägtullsystem som infördes i Stockholm 2006 pekas ut som en succé, se rutan här intill. Stockholmssystemet har inspirerat många andra städer och länder att försöka minska trafikträngseln och beskatta bilismen. Exempelvis planerar det tättbebyggda Holland genomföra ett mycket ambitiöst försök.
Trängselskatten en succé

Sedan vägtullstystemet med tillhörande trängselskatter infördes i Stockholm 2006 har framkomligheten ökat avsevärt. Att ta bilen till jobbet på morgonen går idag dubbelt så snabbt som tidigare, hävdar IBM som stöder sig på en rapport från Stockholms gatukontor. Trafiken i innerstan har minskat med 18 procent och koldioxidutsläppen har gått ner med 14-18 procent.

Dessutom har antalet miljöbilar i Stockholm tredubblats (de betalar ingen trängselskatt) och antalet passagerare i kollektivtrafiken har ökat med 7 procent.

I fjol hanterade systemet runt 82 miljoner fordonspassager, varav 99,99 procent taxerades korrekt.

Nästa år väntas systemet inbringa 570 miljoner kronor i skatteintäkter, som enligt statuterna ska investeras i infrastruktur för bättre trafiklösningar.

Holländarna tänker dock inte nöja sig med att ta betalt vid några enstaka passager, vilket de menar inte är rättvist nog. I stället ska varje bil förses med utrustning som håller koll på var och när bilen körs, och som tar ut skatt därefter.

Hjärtat i den del av systemet som sitter i bilen är en telematikmodul utvecklad av NXP. Den innehåller GPS, GSM, processor, minne, en rad gränssnitt, funktioner för säker betalning samt NFC. Modulen, stor som en femkrona fast kvadratisk, kallas Atop vilket ska uttydas Automotive Telematics On-Board Unit Platform. Alla data skickas via GSM/GPRS till en server med programvara framtagen av IBM.

Systemet provas just nu runt Eindhoven i ett femtiotal bilar tillhörande anställda hos NXP och IBM. Exakt vilka skattesatser som ska gälla framöver är inte klart, men i försöken kostar det mellan 2 och 20 eurocent per kilometer – lägst på landsväg och högst i Eindhovens innerstad under högtrafik. Möjligheten finns också att taxera bilar olika beroende på exempelvis vikt, modell eller koldioxidutsläpp.

– Systemet ger mer rättvis beskattning än andra system som bygger på att mäta passage vid enstaka platser, säger Maurice Geraets som marknadsför NXPs teknik för ändamålet.

Han vill inte berätta exakt hur mycket systemet kostar, men säger att det är den billigaste tekniken för ändamålet han känner till. Och på sikt, säger han, att målet är en kostnad under 100 euro per bil. Hur den kostnaden ska fördelas mellan bilägare och myndigheter är förstås ett politiskt beslut. Tekniken stöder även nödanropssystemet eCall (länk), som också använder GPS och GSM/GPRS för att larma blåljusmyndigheter när en olycka inträffat. Och eftersom eCall ska vara gratis för användarna, och extrakostnaden för vägskattefunktionerna är minimal, så kan utrustningen mycket väl komma att bli utan kostnad.

Nästa år ska tekniken testas i ett storskaligt pilotprojekt, med 60 000 personbilar i hela Holland. Och om det går som planerat ska det bli obligatoriskt någon gång kring 2012–2013.

– Frankrike är också intresserat, liksom Singapore. I Danmark pågår diskussioner. Och för lastbilar finns redan liknande system i Tyskland, Tjeckien och Slovakien, berättar Maurice Geraets.

Till modulen har NXP tagit fram ett utvecklingskort, stort som ett kreditkort. För tanken är att bilelektronikföretag ska kunna ta fram egna applikationer, i Java, till systemet.

I systemet ingår också ett stöldskydd tillika ID-funktion. På bilens vindruta fästs en papperstunn NFC-försedd transponder med ett särskilt superlim som inte ska gå att avlägsna. Bilägaren får en dosa med NXP-systemet i, och dosan måste kommunicera med transpondern innan bilen kan starta.

I testsystemet kan bilägaren också logga in på IBM-servern och där se alla sina resor. Huruvida denna del även kommer att implementeras i det mer storskaliga försöket återstår att se – här måste personlig integritet vägas mot kontrollvilja.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)