JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Startskott för SIO grafen

Startskott för SIO grafen

Igår var det dags för den allra första nationella strategiska workshop genomförd av SIO grafen, Strategisk Innovationsområde grafen. Närmare 40 personer var samlade med målet att få en klarare överblick över potentiella framtida grafenprodukter.
Nyvald styrelse
Innan gårdagens workshop hade SIO grafen sin första sammankomst och valde en ny styrelse. Pontus de Laval från Saab Group valdes till ordförande medan valda ledamöter är Michael Balthasar, Volvo, Lubomir Gradinarsky, Astra Zeneca, Mikael Syväjärvi, Graphensic, Pontus Nordin, Saab, Rosita Yakimova, professor Linköpings universitet, Jari Kinaret samt Fredrik Hörnstedt, båda Chalmers, Steven Savage, FOI, Patrik Fernberg, Swerea SICOMP, Mikael Dahlberg, ABB, och Curt Lindmark,  Lindmark Innovation.
Tanken med gårdagens workshop var att samla aktörer för att få en klarare bild av hur svenska företag och akademi tillsammans kan utveckla olika produkter baserade på grafen.

Det första steget tas genom en utlysning som ska vara inne den 22 september. Utlysningen ger intresserade chans att samlas kring ett område och initiera projektidéer.

Helena Theander, programchef för SIO Grafen, höll i taktpinnen och var mycket nöjd efter den första strategidagen.

– Engagerade industriaktörer tog fram konkreta innovationsplaner tillsammans med forskare från institut och universitet. Deltagarnas entusiasm kombinerat med deras kompetens ger mig starkare tro att vi kan lyckas med målet att ha minste tre svenska grafenprodukter på marknaden 2017, säger Helena Theander.

Linköpingsföretaget Graphensic deltog. Företaget tillverkar grafen på kiselkarbid och är ett av Sveriges första uppstartsföretag med fokus på grafen. Nu siktar det in sig på på produkter som ligger ett steg närmare mer konkreta tillämpningar.

– Vi kunde konstatera att vi kan använda flera aktörers samlade kunskaper inom kiselkarbid för att nyttja dem mot sensorer baserade på grafen på kiselkarbid, säger Mikael Syväjärvi som är en av Graphensic grundare.

Ett av de mest konkreta projekten som Mikael Syväjärvi nämner är kring grafen på kiselkarbid mot sensorer. Graphensic, Sensic, Acreo och Lindmark Innovation är några exempel på aktörer som redan har en del i ett projekt mot sensorer.

– Det mest konkreta förslaget handlar om mätteknik av material och kontakter för att få mer tillförlitliga resultat, förklarar Mikael Syväjärvi.

Här kan du läsa om bakgrunden till den i maj klubbade strategiska innovationsagendan för elektronikområdet finansierad av Vinnova (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)