JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sju grafenprojekt på G

Sju grafenprojekt på G

I september gick startskottet för den allra första nationella strategiska workshop genomförd av SIO grafen, Strategisk Innovationsområde grafen. Nu har sju projekt inom SIO Grafen fått klartecken av Vinnova. Ett leds av Linköpingsföretaget Graphensic vars affärsidé är helt baserad på just grafen.
– Elektrisk karakteristik på wafernivå är en gemensam utmaning för alla sensorer som baseras på atomtunna material, där konventionell mätteknik ofta inte passar, och kontaktmaterial inte kan appliceras i djupet av ett material utan främst på ytan, säger Mikael Syväjärvi, medgrundare till Graphensic som leder ett av de SIO-projekt som nu beviljats av Vinnova.

Graphensic har sedan starten för tre år sedan främst sålt grafen på kiselkarbid till forskare som bara behöver mindre materialbitar för vetenskapliga studier. Men för att materialet ska slå igenom inom industrin måste man nå waferstorlek.

Det nya SIO-projektet är därför inriktat på att framställa och karakterisera de elektriska egenskaperna hos grafen på skivor av kiselkarbid med diameter 50 millimeter. På sikt hoppas man bland annat att kunna använda materialet för sensorer.

Projekten som nu vunnit Vinnovas gillande är av förstudiekaraktär och kommer att pågå under första halvan av 2015.

De sju projekten är:

• Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer – Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköping Universitet och Acreo Swedish ICT

• Vågledarintegrerade grafen baserade IR-detektorer för optiska gassensorchip – Senseair AB, KTH

• Graphene-based Coatings for Heat Exchangers –SP, AlfaLaval Lund AB, KTH

• IR-Kameleont – Acreo Swedish ICT, Linköpings Universitet

• Grafen som barriär i förpackningsmaterial – SIK, Stora Enso, Chalmers

• Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer – Nanosc AB, Chalmers

• Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen – APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

Nästa utlysning startar i januari.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus