JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kapar, skalar, svetsar, formar och skriver

Kapar, skalar, svetsar, formar och skriver

Northlab Photonics är något så ovanligt som en diverse­handel för allt typer av tjänster och produkter inom optisk fiber. Förutom att sälja fibersvetsar och tillbehör från 3SAE och Furukawa/Fitel liksom mätinstrument från Jonard sysslar Stockholms­företaget med service och reparationer, uthyrning, legotillverkning och utbildning. Det senaste till­skottet är egenutvecklade fibermaskiner.

Periodiska mönster
Fibergitter eller Fiber Bragg Gratings, FBG, är periodiska förändringar av brytningsindex i fibern. Gittren tillverkas i en skrivningsproces med hjälp av en UV-laser och en mask. Före skrivningen måste plasthöljet på fibern tas bort (skalning/strippning) och fibern måste normalt också göras UV-känslig (vätesensitering). Efter skrivningen kan ett skyddande plasthölje läggas tillbaka på fibern.
Processen är komplex, tids­ödande och kräver specialistkompetens men används av både företag och universitet runt om i världen. I Sverige har exempelvis Acreo byggt en egen maskin för att tillverka fibergitter.

Även Kistaföretaget Proximion tillverkar dispersionskompenserande fiber baserad på gitterteknik men till skillnad från den här typen av gitter som en runt en centimeter långt, gör Proximion kontinuerliga gitter i egenutvecklade maskiner.
 

– Redan när vi startade 2008 hade vi tanken att utveckla egna produkter. Eftersom vi jobbar väldigt mycket med kunder så hörde vi vad de tyckte var dåligt med våra och konkurrenternas produkter, och hade idéer om hur vi skulle lösa det enklare, säger Per Karlsson som är vd på Northlab Photonics.

Den första egna produkten, en fiberkap, lanserades på den amerikanska optomässan Photonics West i februari i fjol och framåt sommaren startade den kommersiella produktionen. Fibrer upp till cirka en millimeter i diameter kapas genom att man ritsar den med en diamant och sedan dras den isär. Det ger ett snyggt snitt som dessutom är i det närmaste vinkelrätt mot längdriktningen.

Principen för Northlabs kap är densamma men genom att begränsa diametern på den fiber som kan kapas till mellan 125 µm och 550 µm var det möjligt att förenkla vissa delar och ändå täcka 80 procent av marknaden.

– Det gäller speciellt själva fasthållningen, hur du klämmer på fibern.

Uppgiften kan tyckas trivial men det är enklare att designa klämmorna om variationerna i diameter är begränsad. Dessutom minskar risken för vridning i fibern när man drar isär den vilket annars leder till att kapvinkeln inte blir 90 grader.

Med ett mindre spann i fibertjockleken blir maskinen också enklare ställa in. Bortsett från själva ritsverktyget som drivs av en motor är maskinen manuell, och blir därmed billigare.

– Det är mycket så vi jobbar. Vi tittar på vad som utvecklats tidigare, anpassar, förändrar och förbättrar, säger Per Karlsson.

Försäljningsframgångarna med kapen har fått företaget att dra igång utvecklingsprojekt för fler produkter där det finns luckor i sortimentet. Det som ligger närmast i tiden är en så kallad FBG-skrivare (Fiber Bragg Grating).

Projektet initierades av det nederländska forskningsinstitutet TNO som byggt en prototyp tillsammans med likaledes nederländska maskinbyggaren Hittech Multin.

– Sedan kom de till oss. Vi tillför fiberkunnande, kundkontakter och kan sälja, installera och serva maskinerna.

Den första maskinen ska vara klar till sommaren och försäljningen ska starta nästa år. Maskinen är tänkt för tillverkning av gitter upp till en centimeter vilket passar bra för olika typer av sensorer som kan används för allt från att övervaka belastning i broar och flygplan till att känna av luftfuktighet, temperaturförändringar och tryck.

Tekniken är användbar inom exempelvis olje- och gasindustrin som med fiberoptiska sensorer utan att störas kan mäta olika parametrar i borrhålen och därmed öka uttaget.

En tillval kommer att bli en så kallad vätgassensiterare som Nothlab fått stöd av Vinnova för att utveckla. När man ska skriva ett gitter i en fiber använder man antingen fiber som redan är känslig för UV-ljus eller så måste fibern göras UV-känslig. Det sker genom att fibern ”laddas” med vätejoner, en process som kräver att man först skalar den för att sedan lägga in den i en kammare med väte under högt tryck under ett antal dagar, ibland upp till tre veckor. Fibern förvaras därefter i en frys tills dess det är dags att skriva gitter, allt för att förhindra att vätet diffunderar ut. Efter skrivningen av gittret måste ett nytt skyddande ytskikt på plats, så kallad re-coating.

– Framför allt skalning och sensitering är delprocesser där vi ser möjligheter till väsentliga förenklingar, säger Per Karlsson.

Här har företaget tagit hjälp av forskningsinstitutet Acreo för att både ta redan på vad som redan är gjort med också för att göra olika experiment.

– Vi har en annan produkt vi jobbar med men som jag inte kan berätta om än. Där har vi en pilotkund som har sagt att bara vi uppfyller kraven så kommer de att köpa ett ganska stort antal. Det är mycket så som 3SAE jobbar, nära kunderna.

Samtidigt kan det bli en fälla om kundens tillämpning är för smal att produkten inte går att sälja till andra bolag.

– När man startar ett bolag tackar man ja till det mesta men nu har vi kommit till ett stadium där vi ibland tackar nej till vissa projekt.

Bygger vidare på Ericssonarvet

Även om Northlab Photonics bygger vidare på telekomjättens arv inom fiberområdet är det inte kommunikation som är huvudspåret utan till största delen andra tillämpningar med specialfiber, bland annat tjockare fiber till högeffektslasrar för svetsning och skärning, inom medicinteknikområdet, för militära tillämpningar, i flygplan för att nämna några.
– Bästa året omsatte Ericsson en halv miljard på fibersvetsar och precis innan kraschen 2001 taktade vi med en årsomsättning på en miljard kronor, säger Per Karlsson som är vd för Northlab Photonics.

Han jobbade precis som de andra två grundarna Tolga Kocas och Robert Rylander under många år på telekomjätten med olika fiberprodukter. Företagets verksamhet växte raketartat under telekombubblan för att sedan kollapsa lika fort. År 2005 hade Ericsson avvecklat eller sålt det mesta förutom kabeltillverkningen i Hudiksvall som fanns kvar till förra året då delar av den köptes av Hexatronic.

Per, Tolga och Robert hittade andra jobb men hade samtidigt tankar på att starta ett bolag som byggde vidare på kunskaperna från Ericssontiden. År 2008 infann sig rätt tillfälle.

– Amerikanska 3SAE som vi kände från Ericssontiden, behövde en partner i Europa. Dessutom behövde japanska Furukawa/Fitel en partner.

Uppdraget gällde inte bara Europa utan till att börja med även Asien för 3SAE, där grundarna hade bra kontakter.

Men Northlab är inte en traditionell distributör utan mer av en diversehandel som hjälper kunderna med att installera och köra igång de mer avancerade maskinerna men fungerar dessutom som kompetenscenter när det uppstår problem. Ett annat ben är uthyrning, service och reparation av instrumentet. Det gäller även för konkursade Future Instruments liksom för Ericssons fibersvetsar där företaget köpte loss reservdelslagret från telekomjätten.

Northlab tar också på sig mindre legojobb och bedriver utbildningsverksamhet för exempelvis fiberinstallatörer.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)