JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. SOS testar låta nödställd skicka bild
Sex SOS-operatörer och en SOS-sjuksköterska i Göteborg får möjlighet att begära in ett foto från hjälpsökande. Testet startar idag.  Syftet är att hjälpa SOS-operatören att fatta rätt beslut och därmed öka träffsäkerheten i vårdprioriteringen
Provet omfattar enbart SOS-operatörer i vårdprioriteringsprocessen och det är SOS-operatören själv som avgör om en bild ska skickas in. Förutsättningen är att den hjälpsökande har en smarttelefon med inbyggd kamera.

Om SOS-operatören bedömer att en bild kan vara till hjälp under ett samtal skickas ett sms-meddelande till den hjälpsökande med instruktion om hur bilden ska tas. Därefter visas bilden för SOS-operatören i en portal på en touch-skärm med zoomfunktion. Bilderna överförs genom en krypterad förbindelse och för att komma åt bilderna krävs en inloggningslösen som kontrollerar identiteten på två sätt.

Testet ska pågå i sex månader med en avstämning efter halva tiden.

– Vi kommer särskilt titta på SOS-operatörens upplevelse av att hantera foton, hjälpsökandens upplevelse av att förmedla foton och upplevelsen av den tekniska lösningen. Förhoppningen är att bilderna ska utgöra ett bra stöd för våra SOS-operatörer i sina beslut och vårdprioriteringar, säger Michael Zantelid, tjänsteutvecklare på SOS Vård.

Utvecklingscentret TUCAP på Lindholmen Science Park i Göteborg har tillsammans med SOS Alarm och Karolinska Institutet arbetat fram bildstödskonceptet.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)