JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Byggnadsautomation prövar lyckan på börsen

tryckknappSvensk bygg­automation prövar lyckan på börsen

En integrerad trådlös IoT-lösning för all typ av byggnadsautomation och med samma mognadsgrad som annan byggteknik – det är vad Raybased vill erbjuda. Företaget börsnoterade sig redan innan sin första pilot­installation och skulle inte alls ha något emot att äventyret slutar med uppköp av någon branschjätte.

EGEN LÖSNING MEN ÖPPEN
 Företaget pekar på brister i dagens radioprotokoll och har tagit fram ett eget.

– Dagens trådlösa standarder har inte tillräckligt prestanda och determinism, säger Jan Ryderstam.

De kan duga för att hantera installationer i en villa med kanske 50–100 noder. Raybased behöver stödja kommersiella fastigheter på upp till 50 000 kvadratmeter.

Raybaseds system är stryk­tåligt. Rycker man ur sladden för den centrala servern eller för de lokala gatewayarna, fortsätter ändå lampstyrning, temperaturreglering, och så vidare, att fungera.

Efter ett strömavbrott är systemet snabbt på benen igen medan Zigbeenät kan ta flera minuter på sig.

Noderna övervakas kontinuerligt och är organiserade i kluster om ett tiotal, kopplade till varsin gateway.

Närliggande kluster sänder på olika frekvenser. Eftersom installationen är fast, kan alla kommunikationsvägar vara förprogrammerade.

Den centrala servern samlar statistik och håller reda på användare och individuella preferenser.

Dessutom innehåller den en komplett installationsbeskrivning. Om en komponent går sönder så vet servern vad den hade för roll och status och kan initiera en nyinstallerad komponent med dessa data.

Installationsbeskrivningen finns dessutom distribuerad i nätet – alla noder kan rapportera sin egen roll. Och så finns beskrivningen i molnet.

Företaget har tagit fram egna klimatsensorer och elregulatorer kallade S-puckar respektive R-puckar.

R-pucken kan döljas bakom existerande uttag och strömbrytare. S-ucken läser av temperatur, luftfuktighet, rörelse, ljud, ljusstyrka och ljusfärg.

Dessutom säljer företaget en L-puck som sköter integreringen med de stora befintliga standarderna för byggnadsautomation.

Hårdvaran har hittills producerats i förserier med sammanlagt omkring 1000 enheter.

I mjukvaruplattformen R-matrix lånar företaget ett framgångsreceptet från smarttelefonvärlden – öppenhet för tredjepart. Sådana kan addera funktioner och appar i Java, exempelvis algoritmer för energioptimering eller säkerhet. Dessa komponenter certifieras och integreras på ett sådant sätt att de inte kan störa systemets funktion.

Även certifierad hårdvara ska kunna släppas in från tredjepart.
Vad gäller molntjänster för exempelvis administration och dataaggregering kommer Raybased snart att annonsera en stor samarbetspartner.

JanRyderstam LarsGranbom   
 prylarraybased
En gateway, en batteridriven långdistanslänk, styrdonet R-puck samt den batteridrivna rumsgivaren S-puck – det är några av komponenterna i Raybaseds IoT-plattform. Kommunikationen är trådlös och strömsnål med batteritider på tio år.

tryckknapp
R-pucken döljs bakom existerande  uttag och strömbrytare.  Den mäter och styr elkomponenter  upp till 16 A.

Raybased i Trollhättan har tagit fram en trådlös plattform för byggnadsautomation av värme, ventilation, belysning, säkerhet och övriga elstyrda system.

Behöver världen ytterligare en IoT-plattform?

– Vi anser att den fyller ett hål. Det är ett professionellt system som är mer kostnadseffektivt och enklare att hantera än dagens stora system. Dessutom är det mycket mer avancerat och tillförlitligt än de system som finns för hemautomation, säger företagets vd Lars Granbom, elektroingenjör med erfarenhet av radio- och radarsystem inom telekom, och med tidigare ledande roller i teknikföretag.

Det första problemet med dagens byggnadsautomationslösningar är avsaknaden av enhetlighet. Värmepumpen kopplas upp med ett protokoll, fläkten med ett annat och belysningen med ett tredje.

Systemen blir fristående öar. Raybased syr ihop dem.

Samtidigt kan företaget integrera befintliga standarder: Bacnet och KNX för byggnadsautomation, Modbus för industriautomation, M-bus för mätare och Dali för belysning.

Egen hårdvara, mjukvara, protokoll och systemlösning finns klar. Elektroniktidningen ställer frågor om systemen och komponenterna och får svar: Cortex M-styrkretsar, Atmel-radio, tillverkning i Sverige och Kina, gateway med Ethernet och CAN, radio över det licensfria 2,4 GHz-bandet.

Men Raybased tonar ner de tekniska detaljerna. Det finns inget särskilt unikt där. Visst, radioprotokollet är eget, men företaget verkar snarast se det som en tillfällig lösning i väntan på bättre standarder.

– Det är inget självändamål för oss att vi tagit fram ett eget trådlöst protokoll och elektronikprodukter. Den dagen det dyker upp bättre teknik kan vi växla till den, säger företagets teknikchef Jan Ryderstam.

Styrkan hos Raybased ligger istället i att kunna erbjuda en procedur för installation som är effektiv och väldefinierad på samma nivå som mogen byggnadsteknik.

Parterna ska kunna beskriva hur fastigheten ser ut och på ett entydigt sätt komma överens om vilka funktioner som ska installeras. Från den funktionsbeskrivningen kan Raybased automatiskt generera en konfigurering.

– Om du tittar på installationen av ett elsystem så ligger halva kostnaden i projektering. Den kan vi minska, säger Jan Ryderstam.

I maj blev den första pilotinstallationen klar, i samarbete med Bravida. Förskolan Vitsippan i Trollhättan kan mäta och styra ljus, ljustemperatur, lufttemperatur, ventilation, laster som torkskåp, med mera. Den har precis genomgått en besiktning och godkänts av oberoende part.

Ytterligare två pilotprojekt är på gång: en kontorsfastighet i Göteborg och tre villor i Göteborg med omnejd. Diskussioner förs med fler fastighets­ägare i Sverige.

Pilotinstallationerna är kommersiella och ska gå med vinst.

Efter sommaren när volymtillverkningen startat och installationsverktygen mognat ännu mer, ska företaget undan för undan kunna tacka ja till allt fler förfrågningar och större installationer.

IoT är ett område som gör mycket väsen om sig bland makers och gör-det-självare. De bygger egna smarta hem och kopplar upp sina tandborstar, brödrostar och belysning med IoT-produkter som till och med finns att köpa på Ikea.

Raybased riktar sig istället mot professionella byggprojekt med andra kravbilder. Dessutom är tillämpningen kommersiella byggnader.

Kommer ni ändå att ha ett  behov av att göra er kompatibla med gör-det-självlösningarna?

– Det är någonting som vi själva funderar över, säger Jan Ryderstam.

Ett av målen är i alla fall att kunna integrera sig med befintlig IT-teknik. Fastighetsägaren ska kunna styra byggnadens elektriska funktioner via en app.

– Och använder man exempelvis Google Calendar ska man kunna använda den för att boka konferensrum. Och felmeddelanden ska kunna komma via twitter.

Integrationen ska vara så djup att om exempelvis surfplattan på väggen utanför konferensrummet byts ut, så ska den nya automatiskt kunna få samma konfigurering från den centrala servern i Raybaseds installation.

Stöd för Apple Homekit är på väg och stöd för Google Thread övervägs allvarligt.

– Google och Apple är intresserade av IoT för att komma åt ännu fler aspekter av slutanvändarens liv än vad de hittar via telefonen, kommenterar Jan Ryderstam.

– Vi stöder varken Thread eller Homekit rakt av idag. Men jag tror fastigheter kommer att använda Google ­Thread så vi ­planerar för att ­kunna samverka. Vi måste ta ställning till hur, och följer med i vad som händer.

Redan för sju år sedan satt Jan Ryderstam i sin källare och utvecklade grunderna för systemet. År 2011 grundades företaget och börsnoteringen skedde i januari i år.

Börsprospektet betonade de energibesparingar och andra spännande möjligheter som IoT öppnar inom området fastighetsautomation.

Företaget sade sig tro på goda chanser att på sikt bilda skola med sina lösningar.

– Bolagets ambition är att inom fem år vara marknadsledande inom uppkopplade system för fastighetsautomation, sade börsprospektet.

Jan Ryderstam har inte hittat några direkta konkurrenter.

– Vi träffar företag på mässor, men till slut kommer vi alltid fram till att vi snarare kan samarbeta än konkurrera.

Kommer ni att bli uppköpta?
– Det är väl troligt. Vi försöker ta fram ett system som är värdigt att vara av intresse för uppköpare.

Han tror att den riktigt intressanta IoT-utvecklingen kommer ta fart när det etablerats plattformar, motsvarande Windows för PC, där grundfunktionerna finns på plats och konstruktörer slipper ägna merparten av sin tid åt att uppfinna hjulet på nytt.

Den IoT-explosion som detta kommer att resultera i, hoppas Raybased befinna sig centrum av.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)