JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Göteborgsbaserade Insplorion – med rötter i och tillverkning på Chalmers – har fått sitt huvudpatent utvärderat och godkänt i Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Sedan tidigare är patentet beviljat i Japan, Kina, USA liksom Europa.

Patentet ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” omfattar möjligheten att belägga sensorytor med olika material för att därmed skapa skräddarsydd känslighet och hög stabilitet även i påfrestande miljöer.

I maj i år blev patentet beviljat i Europa, men för att ett europeiskt patent ska gälla i ett visst europeiskt land måste det först utvärderas där. Nu är utvärderingen klar i de länder som bedömts som viktigast för Insplorion ur ett strategiskt och kommersiellt perspektiv: Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

– Alla godkännandeprocesser av vårt huvudpatent, som skyddar vår grundteknik är nu klara på alla marknader och vi har ett bra grundskydd globalt, säger Elin Langhammer, teknikchef på Insplorion i ett pressmeddelande.

Patentet – med publiceringsnummer EP2435817 – skyddar viktiga tekniker inom företagets båda affärsområden, Instruments och Sensor Systems.

I de nämnda europeiska länderna gäller patentskyddet till och med den 25 maj år 2030.

 

MER LÄSNING: