JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Energimyndigheten har öronmärkt 9,5 miljoner kronor för projekt inom kraftelektronik som baseras på material med breda bandgap. 

Syftet med programmet är att bidra till att bredbandgapsmaterial ersätter kisel inom en övervägande del av kraftelektroniken inom 20-års sikt.

Målet är att minska Sveriges energianvändning och bidra till en markant ökning av andelen elektrifierade fordon och farkoster.

Projektet ska vara industridrivet.  Utlysningen riktar sig primärt till företag men högskolor, universitet och forskningsinstitut får delta.

Du kan ansöka om pengar fram till den 3 april. 

Exempel på aktiviteter som kan vara relevanta för projekt i utlysningen är:
    •    Test och utveckling av prototypsystem med BBG-elektronik.
    •    Designstudier och systemmodellering av kraftelektronik med användning av BBG-komponenter.
    •    Test av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
    •    Tillförlitlighetsstudier på system- och delsystemnivå.
    •    Test och utveckling av kapslings- och modulteknik anpassad för BBG.
    •    Modellering av prestanda och tillförlitlighet hos BBG-moduler.
    •    Test och utveckling av drivelektronik anpassad för BBG-komponenter.

Läs mer här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus