JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU:s öppna AI-plattform börjar röra på sig

Den 14:e april håller EU-AI-satsningen AI4EU ett inledande möte i Paris för företag, forskare och policymakare. AI4EU ska använda 20 miljoner euro på att bygga grunden för en öppen plattform för artificiell intelligens. 

Den treåriga satsningen samlar 79 partners från 21 länder. Bland dem finns representanter från såväl universitet och forskningscentra som industri.

3 miljoner euro är öronmärkta för så kallad kaskadfinansiering för till exempel pilotprojekt, nyföretagande eller demonstratorer.

Forskningsdelen leds av Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap på Örebro universitet.

Alessandro Saffiotti

– Tanken är att den gemensamma AI-plattformen ska fungera som en ”one-stop shop”. Där ska det finnas resurser, experter, kunskap och verktyg tillgängliga för användare inom alla sektorer, säger han.

Ett av forskningsmålen är att AI-system ska kunna förklara varför ett visst beslut är fattat, oavsett om det handlar om medicinsk diagnos eller varför man blir nekad ett lån. 

Forskarna är också intresserade av att låta människor samarbeta med AI-system och styra det i en viss riktning. Och att låta AI-robotar dela människans fysiska miljö och fungera i samspel med människor utan att störa.

– Inom alla områden krävs mer forskning och teknologisk utveckling för att vi ska kunna skapa AI-system där människan är i fokus, säger Alessandro Saffiotti.

Förutom forskning och pilotprojekt i samarbete med industri, ingår etik i uppdraget. Utvecklingen av artificiell intelligens ska ske i linje med etiska och juridiska principer.

– Ett bra exempel är Dataskyddsförordningen, GDPR, som AI-system måste vara förenliga med, säger Alessandro Saffiotti.

Nyligen hölls ett första möte i Barcelona som var startskottet för det treåriga projektet.

KÄLLA: Örebro universitet

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)