JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 1 december 2021 VECKA 48

Strålskyddsmyndigheten går varje år igenom den vetenskapliga forskningen kring hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Årets rapport är den femtonde i ordningen och kommer till slutsatsen att det inte publicerats några forskningsrapporter som påvisar nya säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält.

– Det är ett fortlöpande arbete att utvärdera publicerad forskning för att bättre kunna bedöma eventuella hälsorisker med exponering för EMF, säger Anke Huss, i ett pressmeddelande.

Hon är ordförande för Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

Årets rapport granskar vetenskapliga studier av elektromagnetiska fält (EMF) och hälsorisker publicerade från januari 2019 till och med december 2019. Exempel på nya studier som granskas är exponering från högspänningsledningar, arbetstagares exponering för magnetfält och sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS) eller Parkinsons sjukdom.

För ALS finns möjligen ett samband med magnetfält eller elektriska stötar, men hittills är det oklart vilket av dessa som skulle kunna vara orsaken. För Parkinsons sjukdom pekar resultaten på att det inte finns någon koppling till dessa exponeringar. Sambandet mellan hjärntumörer och användning av mobiltelefoner ligger i linje med tidigare forskningsresultat och tyder på att radiovågor från mobiltelefoner inte utgör någon risk.

–  Även om forskningsresultaten sammantaget inte visar på några nya hälsorisker finns en del frågor som behöver utredas vidare. Det gäller till exempel oxidativ stress, säger Anke Huss.

Oxidativ stress är en process som sker naturligt när kroppen förbrukar syre. Vid oxidativ stress bildas ämnen som kan ge upphov till skador på kroppens celler. I linje med tidigare rapporter visar djurstudier på ökad oxidativ stress vid svag exponering för radiofrekventa fält. Det finns dock stora brister i överenstämmelsen mellan studierna. Sett över flera år är det en betydande variation i resultaten från djurförsöken.

Rapporten har inte utvärderat några studier om hälsorisker med 5G eftersom man inte hittat några sådana studier. Däremot använder den 5G-teknik som för närvarande införs frekvenser som angränsar till de frekvensområden som tidigare generationer mobiltelefonsystem använt under lång tid.

”Den forskning som hittills publicerats har därför hög relevans. För de högre frekvenser som 5G förväntas använda i framtiden behövs ytterligare studier, men det finns inte någon känd mekanism som tyder på att radiovågor med högre frekvens skulle öka riskerna”, skriver Strålskyddsmyndigheten i pressmeddelandet.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt användning av handsfree vid mobiltelefonsamtal på grund av osäkerheten kring eventuella risker vid långvarig användning.

Rapporten finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus