JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli fick Energimyndigheten uttryckligt lagstöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör för att fysiskt kontrollera en produkt. Det handlar om produkter som faller under direktiven för ekodesign, energimärkning och däckmärkning.

Det nya stödet bottnar i en ändring av EU:s marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020. Förutom oanmälda inspektioner får Energimyndigheten även, om det anses nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås, införskaffa ett varuprov under dold identitet.

Som en sista utväg och för att utesluta en allvarlig risk, ges Energimyndigheten även befogenhet att få innehåll på webbsidor avlägsnade eller att åtkomsten begränsas till dessa, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ändringarna görs dels i lagen (2008:112) om ekodesign, dels i lagarna (2018:550) och (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)