JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Forskning: Självkörning i verklig trafik

5G-nätet i kombination med edge computing och utplacerade sensorer gör det möjligt att för första gången i Sverige släppa ut självkörande fordon i stadsmiljö och på en motortrafikled. Projektet har fått finansiering av Vinnova och ska starta under våren.

– Under tiden bilen är i rörelse hämtar den information från omgivningen för att identifiera köer, hastigheter, trafikljus och så vidare, helt utan fördröjning. I takt med att 5G blir mer utbyggt kan vi nu testa säkerhet och tillförlitlighet i riktig trafik, naturligtvis bevakat av en person som sitter i bilen, säger Malina Borg Sigg på Telenor i ett pressmeddelande.

I projektet kommer det att utvecklas realtidsanalyser för bedömning av risker för självkörande fordon, baserat på data från fordon, vägsidan och sensorer.

Projektteamet består av representanter från KTH, Telenor, Volvo Cars och Xense Vision. De kommer bland annat att ta fram en testbädd i samarbete med den utveckling som sker på Tecosa, KTH:s forskningscenter för edge computing.

Dessutom tänker projektet att testbädden ska vara en del av ingenjörsutbildningen.

– Med intelligenta sensorer monterade i infrastrukturen på kritiska trafikplatser kan automatiserade fordon veta allt om trafiksituationen innan de ens kommit dit. Det gör det möjligt att öka både säkerheten och effektiviteten i autonom körning, men det är kritiskt att trafikdatan både kommuniceras i realtid till fordon och att de kan använda informationen på ett effektivt sätt för att fördelarna ska bli riktigt stora, säger Björn Crona på Xense Vision.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus