JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. PTS: 5G och fiber bygger bättre bredbandstäckning

Fiberutbyggnaden fortsätter, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022. Och föga förvånande är det framför allt utbyggnad av fibernät utanför tätort som driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar.

5G-nätet har också byggts ut betydligt runt om i landet, och för första gången redovisar operatörerna att det finns 5G-täckning även i glest bebyggda områden.

Kartläggningen visar också att 97 procent av hushåll och företag har tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s. Det är en ökning från ungefär 95 procent i 2021 års undersökning.

Om vi bara tittar på hur det ser ut på landsbygden – ”utanför tät- och småort” är den formulering rapporten använder — är tillgången till fiber eller motsvarande i närheten betydligt lägre, kring 65 procent av hushållen, men ökningen jämfört med 2021 är på mer än fem procentenheter.

Sist men inte minst har 57 procent av alla hushåll täckning från 5G-nät 2022, en ökning med 37 procentenheter jämfört med 2021.

Regeringens mål för mobiltäckningen är att hela Sverige redan i år ska ha tillgång till stabila mobiltjänster av god kvalitet. Enligt PTS kräver det i första hand att mobiltäckningen förbättras längs större vägar och järnvägar med mycket trafik.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)