JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Äntligen invigd: Sveriges testbädd för elfordon


Seel, Swedish Electric Transport Laboratory, består av tre öppna testbäddar i Göteborg, Borås och Nykvarn där företag från hela världen kan bedriva forskning och utveckling kring elektrifierade transporter. Energi- och näringsminister Ebba Busch invigde Göteborgsdelen idag.

Redan hösten 2017 lanserades planer på en svensk testbädd för elfordon men ingen hade en tanke på att det kinesiska ägandet i tre av bolagen bakom förslaget skulle kunna utgöra ett problem. Det tog EU över två år att fundera på om det var ok att använda 575 statliga miljoner till projektet. Pandemin har därefter bidragit ytterligare till förseningen men idag invigdes alltså den första delen, den i Göteborg.

– Målet för Seel är att öka takten i kunskapsuppbyggnaden och öka samarbetet för att påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter. Seel kommer även att bidra till att etablera en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Sverige och Europa. I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi prova ny teknik och säkerhet som nya elektrifierade transporter kräver, säger Seel:s vd Henrik Svenningstorp i ett pressmeddelande.

Läs en längre intervju med honom här (länk).

Seel ägs via ett bolag av Rise och Chalmers. I projektet finns 17 deltagare från sju medlemsstater.

Huvudkontoret och den största anläggningen med en yta på 13 000 kvadratmeter finns i Göteborg vid Gateway Säve. Här provas komponenter till personbilar, bussar och anläggningsmaskiner men även flygplan, fartyg och alla typer av batterisystem kan testas här.

Anläggningen i Nykvarn – som ännu inte är invigd – är inriktad mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av elektriska drivlinor för tunga fordon. Här finns exempelvis Seels kraftigaste utrustning för provning av elektriska axlar.

Labbet för säkerhetskritisk provning av batterier ligger i Borås och är världsunikt. Här provas batterier och batteripack för att undersöka att de tål att utsättas för bland annat vibration, extrem temperatur, kortslutning, mekanisk chock och brand.

Labbets vatten- och rökgasrening är världsledande inom området för att möta de miljö och hållbarhetskrav som ställs på våra kunder och på oss. Avfallet hanteras i en avancerad reningsanläggning, där rökpartiklar och giftiga delar av släckvatten avskiljs och deponeras.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)