JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Doktorander ska hjälpa företag bli datadrivna

Mittuniversitetets projekt Digit ska hjälpa företag i mellersta Norrland att utveckla datadrivna tjänster inom AI och IoT.

Mittuniversitetet leder ett samverkansprojekt kring AI, IoT och datadriven utveckling med ett 20-tal företag och organisationer i Jämtlands och Västernorrlands län.

Projektet heter Digit (Hållbar Digital Transformation) och stöds med drygt 30 miljoner kronor från Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Enligt projektet finns ett stort behov av ökad kunskap om datadrivna metoder för att driva på innovationsprocesser och locka etableringar till regionen.

Därför ska Digit placera ut fyra industridoktorander i olika företag. De ska arbeta med specifika utmaningar och innovationer och den kunskapen ska sedan spridas till alla regionens företag.

Ett av företagen är Hallströms Verkstäder som har verksamhet i Nälden och Ås. Det är Hallströms första industridoktorand.

– Vi ser en stor potential i att integrera maskinerna i vår produktion för att få effektivare produktion med högre kvalitet, säger vd Kristofer Hallström.

– Vi ser att en industridoktorand kommer kunna skapa kunskap och kompetens i företaget för att åstadkomma detta.

Också Starbit i Härnösand ska få låna en doktorand.

– Med en industridoktorand kan vi bygga intern kompetens för att integrera AI i våra IoT lösningar, vilket kommer ge oss en möjlighet att ta fram helt nya och innovativa produkter, säger vd Anders Nilsson.

Digit omsätter 76 miljoner kronor. Det startar i september 2023 och pågår i tre år. Målsättningen är att nå ut till 140 företag i regionen, varav minst 50 ska påbörja utveckling av datadrivna tjänster under projekttiden.

Ytterligare en målsättning är att minst tolv AI-forskare eller utvecklare anställs på företag i regionen de närmaste tre åren.

Projektägare för Digit är Mattias O’Nils, professor på Mittuniversitetet.

Partners är Mittuniversitetet, Bron Innovation, Samling Näringsliv, Rise, Hallströms Verkstäder, Starbit och Media Research. Utöver detta sker också samverkan med ytterligare ett 20-tal verksamheter.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)