JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Återvinning och FPGA är modellen för Net Insight
Net Insight säger sig vara effektivast i världen på att växla tal, data och video i optofiber. Företaget garanterar att allt som sänds kommer fram utan förvrängning, samtidigt som nätet utnyttjas maximalt. Bakom produkterna finns investeringar i grundteknik för hundra miljoner kronor, och inte minst en genomtänkt konstruktionsfilosofi, signerad Anders Persson.
Det första en konstruktör på Net Insight gör varje morgon är att kolla testresultaten från dagen innan. Oavsett om det är mjukvara, fast mjukvara (firmware) eller hårdvara som konstrueras så testas koden antingen direkt eller över natten i det egenutvecklade testsystemet.
Fakta

Net Insight, grundat 1997, gör växlar och annan nätverksutrustning för överföring av video, data och telefoni i optonät. Kunderna är tv-bolag, tv-produktionsbolag, kabel-tv-operatörer och teleoperatörer. Företaget omsatte drygt 90 miljoner kronor förra året och har cirka 80 anställda, varav knappt hälften sysslar med produktutveckling.

Vd Fredrik Trägårdh, förr finanschef, tillträdde i februari och samtidigt utsågs Anders Persson till ”executive vice president” med ansvar för produktutveckling.

- Systemet ger direkt feedback. Ett normalt dygn kör vi över 35 000 testfall, berättar företagets utvecklingschef Anders Persson.

- Det gör också att den som orsakar ett fel måste rätta till det själv. Annars blir det lätt så att de duktigaste blir överlastade med jobb. Och på det här viset upptäcker vi också felen tidigare, vilket ökar kvaliteten.

Det är viktigt. Kvalitet är ett honnörsord för Net Insight. Inte bara vad gäller företagets produkter, utan också att kundernas kunder ska uppleva det som kallas ”quality of service”. I klartext ljud och bild utan störningar. Allt Net Insight gör bygger på en grundteknik för snabb och hundraprocentig dataöverföring där bandbredden anpassas till lasten.

Tekniken har sina rötter i ett Ericssonprojekt på 1980-talet, den vidareutvecklades på KTH och kallades i Net Insights barndom för DTM, Dynamic Transfer Mode. Den beteckningen marknadsför man dock inte längre - den tappade sin glans i IT-kraschen då dåvarande DTM-kollegan Dynarc gick i konkurs. Själva grundtekniken är dock högst densamma.

Växlar för triple play, HDTV och mobil-tv

Förra året lanserade Net Insight två nya produktserier, växlarna Nimbra 340 och Nimbra 680. Den första är tänkt för ”triple play”, alltså data, tv och telefoni i samma nät. Den klarar även HDTV och kan därtill med fördel användas i nät för såväl markbunden digital-tv (DVB-T) som mobil-tv (DVB-H). Nimbra 680, som mer är avsedd för kärnnät mellan städer och stamnät, är en högkapacitetsväxel som kan växla 40 Gbit/s i såväl 2,5 som 10 Gbit/s-länkar. De första exemplaren är på väg till kunderna, och en ny version som klarar 80 Gbit/s är under utveckling.
Image
Anders Persson

Det ekonomiska resultatet är dock hittills inte lika imponerande som produkternas prestanda. Förra årets försäljning på 90 miljoner kronor var visserligen en dubblering jämfört med året innan, men renderade likväl en förlust på 60 miljoner. Utvecklingskostnaderna var nära 54 miljoner enligt årsredovisningen. Anders Persson menar dock att man har ett försprång på marknaden som är värt mycket mer.

- Vi har över 100 miljoner kronor investerade i grundtekniken. Tillsammans med vår filosofi att i nya produkter återvinna så mycket som möjligt från tidigare konstruktioner gör det att konkurrenterna får mycket svårt att göra samma sak som vi lika kostnadseffektivt.

I allt nytt är 70-80 procent återvunnet

För om kvalitet är ett av företagets honnörsord så är kostnadseffektivitet ett annat. Kunderna ska uppleva Net Insights produkter som prisvärdare än konkurrerande lösningar. Och det uppnås bara om det egna konstruktionsarbetet görs så effektivt som möjligt.

- Alla våra nya produkter består till 70-80 procent av återvunna konstruktioner. Andelen återvunnet är lite högre för mjukvara än för fasta program och hårdvara.

Men att arbeta så konsekvent med återanvändning är ingen självklarhet. Anders Persson var pådrivande för att införa metodiken då han började på Net Insight för drygt fem år sedan. Han berättar att det fanns visst motstånd i början, men det gav med sig när det visade sig att det nödvändiga merarbetet på första konstruktionen faktiskt gav utslag redan i andra projektet.

- Visst, det kräver lite mer tänkande i början. Men tack vare återanvändning kan vi göra tre projekt till kostnaden av två, säger han.

- Plus att vi kommer snabbare ut på marknaden, och att kvaliteten blir bättre eftersom större delen av koden redan är testad, fortsätter han.

Senaste asicen för fyra år sedan

Numera implementeras så mycket som möjligt av Net Insights konstruktioner i FPGA. Men så har det inte alltid varit. I företagets tidiga dagar var det en självklarhet att implementera kärntekniken i asicar.

- Det var rätt då. På den tiden låg FPGA-kretsarna minst en generation efter asicarna. Nu ligger de en halv generation före.

Senast Net Insight gjorde en asic var för fyra år sedan. Men Anders Persson utesluter inte att man startar ett nytt asicprojekt.

- Det är inte så sannolikt, med tanke på hur mask- och testkostnaderna skjutit i höjden. Men om det finns en relativt enkel funktion som kan återvinnas i tillräckligt hög volym så är jag ingen principiell motståndare, säger han.

FPGA-kretsarna kommer från Xilinx, branschens största aktör, där Net Insight är en tämligen liten kund. Men enligt Anders Persson är relationerna mycket goda.

- De lyssnar på oss, helt klart. Dels eftersom de är intresserade av vad vi gör, och även om vi inte är en storkund idag så kan vi bli det i framtiden. Vi utnyttjar också deras teknik maximalt, vi hittar fel som ingen annan hittat.

- Xilinx intresse gör att vi nog får bättre teknikstöd än andra företag av vår storlek. Men bättre priser på kretsarna får vi inte!

Balansgången mellan beprövad och splitter ny teknik är inte trivial, det är Anders Persson den första att erkänna. Han vill helst inte att Net Insight ska agera ”pipe cleaner”, alltså vara så tidig användare att man tvingas stå ut med buggar och barnsjukdomar.

- Men vi balanserar nog på gränsen ibland. Vi var faktiskt först i världen med en produkt baserad på en av Xilinx kretsar, säger han.

Implementeringen är bara slutet på jobbet

Utvecklingsteamet på Net Insight består av ungefär 35 personer. En stor grupp gör tillämpningsprogramvara, en lite mindre grupp gör fast programvara (firmware), och en liten grupp gör hårdvara. Men implementeringen av nya funktioner är bara en liten del av utvecklingsarbetet.

- Innan vi kan svara på vad vi ska implementera så måste vi identifiera vilka kunder vi har och vilka vi vill nå, vad dessa har för problem, hur vi ska lösa problemen och hur långt vår basteknik räcker. Det låter lite som managementklyschor, men vi jobbar faktiskt så. Vi lägger mycket tid på den typen av diskussioner, säger Anders Persson.

Alla kunder vill förstås inte ha alla nya funktioner. Så då och då gör Net Insight även en del rent kundstyrd utveckling, exempelvis av vissa gränssnitt. I de fall någon kund är helt ensam om att vilja ha en ny funktion så kan det också fixas, mot betalning. Sådant förekommer, om än inte ofta.

- Då får vi väga kundens omedelbara behov mot funktioner och funktionstyper som vi vill implementera brett.

Klassisk konstruktion svårast

Men det svåraste med nya produkter är inte heller implementeringen av logiska eller datatekniska funktioner, menar han. Inte ens de höga hastigheterna - upp till 10 Gbit/s på korten - ställer till de största designproblemen. Nej, istället är det inom klassisk elektronikkonstruktion som de värsta fällorna spökar.

- Jordning, strömförsörjning, skärmning, värmebortledning, avkopplingskondensatorer. Här kan man missa om man ser varje bit för sig och inte dimensionerar för allt samtidigt.

- Här kan EDA-stödet bli bättre. Verktygen talar oftast om när något inte fungerar, men de säger inget om hur man borde göra istället. Det ställer höga krav på konstruktörernas erfarenhet, säger han och betonar att den kompetensen finns på företaget.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)