JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fem små hus kan fixa internet i Sverige

I mer än två decennier har bredbandsdiskussionen i Sverige handlat om utbyggnad – Bredband till alla! Fiber till glesbygden! och så vidare. Utbyggnaden har skett på marknadens villkor, om än med visst riktat statsstöd, och i stort sett varit framgångsrik: över 90 procent av befolkningen beskriver sig numera som dagliga användare av internet, för att ta ett exempel ur undersökningen ”Svenskarna och internet”.

Men med utbyggnaden och den ökande användningen kommer också ett beroende av att nätet fungerar, och det kommer bli nästa stora diskussion. Nätexperter har länge pekat på att dagens fiber­infrastruktur är skör, och att den kommer få svårt att leva upp till de förväntningar på tillgänglighet som användarna har. I synnerhet eftersom ”användarna” inte bara är privatpersoner utan också kommuner, räddningstjänst, banker, industrier och så vidare.

– Den nationella infrastrukturen är inte robust idag. De nät som byggs är centraliserade och huvudsakligen optimerade för enkelriktad kommunikation där trafiken sänds från centrala serv­rar till många användare, som till exempel Netflix eller Spotify, säger Olle E. Johansson som är projektledare för projektet Robust Internet.

Väldigt enkelt uttryckt på­minner fibernäten i Sverige om Stockholms tunnelbanekarta: alla måste in till mitten för att byta tåg, och det finns ofta bara en möjlig resväg mellan två stationer. (Den som i likhet med undertecknad är lite för tåg­intresserad kan jämföra med Londons tunnelbanekarta, där det åtminstone i centrala staden så gott som alltid finns två eller tre vägar från A till B.) Stockholms tunnelbanestruktur leder till att resenärer/datapaket får onödigt långa resvägar, och den är också sårbar – om en resväg bryts någonstans blir de som befinner sig på olika sidor om avbrottet avskurna från varandra.

Inom Robust Internet skissar man på en arkitektur ­kallad ”Fem Små Hus” som skiljer sig från dagens i två viktiga avseenden.

• Redundans – det måste finnas alternativa fibervägar mellan alla delar av nätet, samt
• Regional självförsörjning – om en region tappar internet­kontakt med omvärlden, ska så mycket som möjligt av sam­hällskritiska tjänster fortfarande fungera inom regionen.

De två målen samspelar. ­Redundans ska göra det svårare att skära av Värmland från övriga Sverige, medan den regionala självförsörjningen ska se till att internet fortsätter fungera lokalt även när förbindelser till omvärlden försvinner.

Slutmålet formuleras som att nätinfrastrukturen ska kunna bära alla tjänster och uppfylla alla behov av elektronisk kommunikation, från distribution av underhållning till totalförsvarets behov i krig. Den ska också kunna stå emot både olyckshändelser och riktade attacker.

– Ursprunget är egentligen en över tjugo år gammal rapport från dåvarande IT-kommissionen. Ingen agerade på förslagen i den rapporten, så för några år sedan bestämde vi oss för att damma av den och börja om, och det ledde till Fem Små Hus, säger Fredrik Lindeberg, säkerhetsexpert på Netnod och projektdeltagare. (Netnod driver flera stora internetknutpunkter i Sverige – de stationer där man kan byta tåg, för att nu hålla fast vid den analogin.)

– Det vi gör nu med Robust Internet är att vi utgår från Fem Små Hus men breddar perspektivet med hjälp av experter från andra områden än bara teknik, för att nå ut med våra idéer till dem som kan få någonting att hända i samhället.
Post- och Telestyrelsen, PTS, har en enhet för robusthet inom elektronisk kommunikation som är en naturlig kontaktpunkt för Robust Internet. PTS driver också ett eget projekt ”­Regional robusthet IP” som i många avseenden liknar TU-stiftelsens (Netnods ägare) projekt; Netnod medverkar också i det projektet, tillsammans med flera stora tele- och internet­operatörer i Sverige.

Det är även ett möte inplanerat i vår med intresserade riksdags­ledamöter, berättar Fredrik Lindeberg, så idéerna har fått viss spridning. Med detta sagt återstår förstås många frågor, inte minst hur man ska finansiera en utbyggd internetinfrastruktur.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– EU:s grundinställning är marknadsorienterad. Det offentliga kravställer medan privata aktörer bygger och driver. Så hur skapar vi, inom den ramen, incitament för operatörerna att bygga det nät vi föreslår? Troligen kommer staten också behöva gå in med medel, men hur får man ihop det med EU:s regler om statsstöd? säger Fredrik Lindeberg.

– Rent konkret föreslår vi i projektet att en offentlig utredning får utvärdera olika förvaltningsformer för en digital infrastruktur, speciellt med avseende på tillgång till svartfiber, tillgång till IPv6-tjänster, samt forskning och utveckling på området.

De fem små husen

Grundtanken i Fem Små Hus-modellen är att man istället för att bygga en stjärna med navet i Stockholm och fibrer som spretar ut över landet som ekrar i ett hjul, täcker Sverige med en väv av fibrer och regionala nav.

I varje region, som föreslås omfatta runt 100 000 hushåll, byggs en infrastruktur med fem knutpunkter – det är husen – som förbinds med varandra med dubbla fiberringar. Dessutom har varje hus en fiberlänk till ett hus i en grannregion.

Gör detta gånger 50 eller så (Sverige har cirka 5 miljoner hushåll) och resultatet blir ett nät som kan leverera datapaket från Östersund till Laholm på tusentals olika vägar. Ett nät som uppfyller den ursprungliga tanken med internet, att kunna motstå angrepp och hitta nya vägar runt noder som går sönder eller slås ut.

Stora internetanvändare i en region, som kommuner eller storföretag, kan ansluta sig direkt till ett hus i regionen – eller flera hus, om man vill ha och kan betala för högre driftsäkerhet. Enskilda hushåll ansluts till en lokal internet­operatör som i sin tur ansluter sig till ett eller flera hus.

Ytterligare en fördel med den delade infrastrukturen är att internetoperatörer i en region kan fungera som backup för varandra. Om en operatör får problem kan dennes abonnenter automatiskt växlas över till någon annan operatör i samma region tills felet är åtgärdat.

Varje hus utrustas med reservkraft och en webbserver som visar driftinformation samt, om det är aktuellt, lokal krisinformation. Husen kan också leverera centrala internetfunktioner som namnuppslagning (DNS) och gemensam tid, vilket krävs för att kunna köra vidare om regionen skulle tappa förbindelsen med omvärlden, det som i Robust Internet kallas regional självförsörjning.

Internet är inte lokalt kanske någon invänder, och det stämmer, men i det här sammanhanget utgår man från att det har hänt någonting stort om regionen är avskuren från omvärlden. Det är kort sagt kris, och det viktigaste då är att hålla igång lokala samhällskritiska funktioner som räddningstjänst, krisinformation, och så vidare.

Varför just fem hus kan man förstås fråga sig, och enligt projektet är det en lämplig kompromiss. Med fyra hus blir det svårt att uppnå samma grad av redundans och ett sjätte hus skulle inte tillföra tillräckligt mycket för att det ska vara motiverat.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)