JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Beslut om nytt blåljusnät i höst

– Det kommer ett beslut om Rakel G2 i år. Beslutet bereds nu i regeringen, säger Christelle Bourquin, enhetschef för Cyber och hybridfrågor på Försvarsdepartementet.

Underlaget har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB har under arbetet, som startade 2020, avvisat ett förslag från Teracom om att ta en viktig roll.

– Nu behöver vi ett slutgiltigt beslut 2024 om utbyggnaden av Rakel G2 för att slippa stora investeringar i föråldrad teknik. Vi behöver ett beslut av regeringen om 5,9 miljarder kronor för att kunna påbörja utbyggnaden, säger Ronny Harpe på MSB.

Rakel G2 ska ersätta Rakel generation 1 som är avsett för telefonitjänster och baseras på Tetrastandarden från 1990-­talet. Rakel G2 nyttjar 5G och ska klara telefoni, datatjänster och video. Det existerande Rakelnätet har cirka 95 000 användare, främst inom polisen och kriminalvården men även i andra organisationer inom den offentliga sektorn.

Planen är att användarna ska migrera över till Rakel G2 under 2028 och 2029 så att Rakel G1 kan monteras ned och skrotas år 2030.

MSB redovisar en prognos för abonnemangsutvecklingen för Rakel G2, för grundabonne­mang, dataabonnemang och IoT-abonnemang. Prognosen avser perioden 2027 till 2038.

Myndigheten har upphandlat ett eget kärnnät av Ericsson plus nätkapacitet hos Telia med egna SIM-kort.

Därmed kan Rakel G2 redan från start erbjuda nationell 5G-täckning via Telias 5G-nät. I förslaget ingår också att Trafikverket bygger ett nationellt 5G-nät i 700 MHz-bandet med 2x10 MHz. Detta nät ska dessutom erbjuda funktioner som kommersiella operatörer normalt inte har. Det handlar bland annat om att fungera även vid långvariga strömavbrott.

MSB:s kärnnät klarar att hantera trafiken både i det nät som ska hyras av Telia och i det nya mobilnätet i 700-bandet. Rakel G2-nätet ska kunna erbjuda prioritering så att användarna kan få garantier för sin trafik.

Dessutom ska myndigheten samarbeta med operatörer i andra länder som driver nät som motsvarar Rakel. Syftet är att lösa problem som leverans­kedjor för mobiltelefoner och tillbehör, kommunikation med flygfarkoster och utveckling av realtidstjänster.

– Leverantörer som Getinge utvecklar nu en ny generation produkter avsedda för realtidskommunikation via 5G-nät. Det gäller till exempel ventilatorer, respiratorer och narkosappa­ra­ter. Idag använder dagens produkter kabel eller WiFi för sin kommunikation, berättar Christian Bohlin på Västra Götalandregionen.

Under perioden 2025 till 2028 planerar MSB att verifiera tjänster av olika slag.

– Det finns ­tydliga behov av att offentlig och samhällsviktig verksamhet kan säkras. Vi behöver ett robust och säkert system. Rakel G2 är ett system som skulle kunna säkra behoven hos regionerna, säger Max Ekberg, som ansvarar för området samhällsviktiga kommunikationstjänster på SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och fortsätter:

– Det finns förstudier för Rakel G2 men vi saknar fortfarande ett statligt beslut för att klara finansieringen så att Rakel G2 verkligen kan byggas ut.

Västra Götaland Regionen (VGR) kan bli en stor användare av Rakel G2 och räknar med att regeringen beslutar att bygga ut nätet i Sverige. Regionen kommer ändå att bygga ett eget privatnät för inomhustäckning i sjukhus och vårdcentraler. Totalt handlar det om att utrusta cirka 60 000 anställda i 49 kommuner med en ny teknikgeneration.

När det privata 5G-nätet är i drift behöver de anställda en enda smart telefon för telefoni, datatjänster och video. Även vårdutrustning som respiratorer ska nyttja nätet.

– Jag tror att 2026 kan vi börja med trafik via privatnätet. Vi har börjat bygga nu, VGR är först bland regionerna i Sverige att besluta att bygga ut eget privat 5G-nät med inomhustäckning, säger Christian Bohlin, på VGR.

Nätet baseras på småcellsteknik och 5G SA. Målet är att det ska vara färdigutbyggt till 2028. VGR ska driva nätet i egen regi men vill ha samtrafikavtal både med kommersiella operatörer och med det nya Rakel G2-nätet.

När en VGR-anställd är inne på exempelvis Sahlgrenska sjukhuset kan hen kommunicera via det privata 5G-nätet. Hen åker sedan bil från Göteborg till sjukhuset i Trollhättan och under resa går det att kommunicera via den operatör som det finns samtrafikavtal med. När en polis kommer in på ett sjukhus så ger privatnätet täckning eftersom polisens operatör har samtrafikavtal med privatnätet.

– En mycket stor del av befolkningen lever allt längre och VGR arbetar för att vi ska kunna erbjuda allt mer avancerade vårdtjänster i hemmiljö, säger Bohlin.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Därför är VGR också intresserade av att landets 5G-operatörer får inomhustäckning för sina nät. Idag saknas det i en mycket stor del av landets fastigheter och lokaler.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)