JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Standardiserade API:er kan bana väg för globala mobiltjänster

Vid Mobile World Congress i Barcelona ­nyligen demonstrerade mobilindustrin en ny ­modell för att utveckla, producera och använda ­mobilappar. Ett paradigmskifte, enligt ­mobiloperatörernas globala organisation GSMA som nu går i täten för den nya tekniken.

Grundbulten är en ny global standard för API:er (­Application Programmable Interfaces) som gör det möjligt för programvaruhus att utveckla mobiltjänster (applikationer) som kan bli tillgängliga i alla mobilnät i hela världen.

Den nya API-standarden kallas GSMA Open Gateway och lanserades 27 februari av GSMA med stöd av 21 operatörer som tillsammans har cirka 2,5 miljarder abonnenter.

I Barcelona demonstrerade de tre mobiloperatörerna Orange, Telefonica och Vodafone i samarbete med Ericsson och Ericssonägda Vonage hur spel (Blacknut) och videokonferenser (Zoom) kan använda bättre kvalitet i näten för att förbättra slutanvändarens upplevelse.

Både Blacknut och Zoom bekräftade fördelarna med den nya API-standarden.

– I Barcelona demonstrerades den första versionen av några standard API:er. Nästa steg är att införa standard API:er i mobilnät, säger Jan Karlsson, Head of Global Network Platform, Ericssonkoncernen.

– Det tredje steget är att tjänsteleverantörer som Blacknut och Zoom inför standard API:er i sina kommersiella produkter. Därmed kan vanliga slutanvändare börja använda mobiltjänster som baseras på den nya ­tekniken.

Han räknar med att ett begränsat antal operatörer i några få länder inför den nya API-standarden det närmaste året. Sedan kan utvecklingen ta fart i fler länder.

– Jag tror att den nya API-standarden får spridning i stor skala 2024 och 2025. Vi kan börja se en kritisk massa av operatörer och tjänsteleverantörer som använder den nya tekniken 2025.

GSMA Open Gateway har tagit fram åtta olika standardiserade API:er. Vissa är enklare och andra är mer avancerade.

  • En av de mer avancerade kallas Quality On Demand. Den tillåter en applikation att fråga efter en kvalitetsnivå för ett trafikflöde. Detta är intressant till exempel för videokonferenstjänster och spel via mobilen med höga prestandakrav.
  • Verify Location klarar att ange om en mobil är i närheten av en viss plats, det vill säga positionering.
  • Number Verify bekräftar om en användare kan autentiseras eller ej.

Ericssonbolaget Vonage redovisar ett avancerat exempel på hur API:er kan användas.

Ett sjukhus har en patient som behöver ständig tillsyn men som kan flytta hem bara det går att garantera ständig tillsyn dygnets alla timmar. Sjukhuset abonne­rar på en on-linetjänst för videoövervakning och utrustar patienten med en app i mobiltele­fonen som har kommunikation med en eller flera videokameror som täcker patientens bostad. Sjukhuset får kommunikation med garanterad kvalitet från sitt kontrollrum fram till videokameror hos patienten. Videoövervakningen baseras på network slicing eller en QoS-tjänst.

Det som gör denna tjänst möjlig är ett video-API från Vonage, där ingår network slicing eller en QoS-tjänst som ger garanterad kvalitet på kommunikationen via mobilnätet fram till patientens mobiltelefon i bostaden. Appen behöver bara använda Vonage video-API och behöver inte förstå hur 5G fungerar på infrastrukturnivå.

Tack vare denna tjänst spar sjukhuset pengar, jämfört med att patienten bor kvar på sjuk­huset under en konvalescenstid.

Sjukhuset betalar en leverantör som säljer videoövervakningstjänsten (appen). Videoövervakningsföretaget köper en nättjänst med garanterad kvalitet av Vonage som i sin tur köper nätkapacitet av mobiloperatören.

Sjukhuset betalar en avgift som sedan delas mellan videoövervakningsföretaget, Vonage och nätoperatören. För sjukvården handlar det om stora besparingar.

Tack vare GSMA:s nya API-standard kan Vonage byta till ett standard-API. Programvaruhus kan utveckla nya mobiltjänster som baseras på standard-API.

Den maximala nyttan ­uppstår när alla mobiloperatörer i ett land samarbetar så att ett sjukhus kan kommunicera med alla patienter oavsett vilken mobiloperatör patienterna har. Det innebär att avancerade mobilnättjänster kan erbjudas med nationell täckning i ett land, förutsatt att alla mobiloperatörer och aggregatörer, typ Vonage, kommer överens om en affärsmodell.

Systemleverantörer som utvecklar och säljer nätutrustning för 5G och 4G behöver införa API-standarden i sin nätutrustning om mobilnäten ska kunna klara de nya mobiltjänsterna. Ericsson räknar med att detta kommer att inträffa.

Mats Granryd, generaldirek­tör för GSMA, anger att GSMA Open Gateway har ­potential att få samma betydelse som roaming haft. Roaming är idag en mycket viktig tjänst för hela mobilindustrin, 35 år efter lanseringen 1987.

Granryd anger att API-standarden införs vid samtrafik mellan operatörer vilket innebär att ett programvaruhus kan utveckla en speltjänst och använda etablerad teknik för identifiering, cybersäkerhet och debitering. Potentialen är att kunna använda samma teknik gentemot alla operatörer i hela världen. Detta sänker kostnaden för att göra en speltjänst tillgänglig i hela världen.

GSMA Open Gateways API:er är definierade, utvecklade och publicerade i Camara, ett open source projekt som ger utvecklare tillgång till nätfunktioner. Camara drivs av Linux Foundation.

Jan Karlsson påpekar att tack vare befintliga och nya API-er kan operatörerna erbjuda nya tjänster till abonnenterna via 5G som kan öka operatörernas intäkter.

– Vi visar operatörerna hur de ska öka sina intäkter genom att nyttja API:erna i 5G-näten. De kan producera nya tjänster. Detta ökar också motiveringen för 5G-utbyggnaden, säger Jan Karlsson.

Ericsson bedömer att huvuddelen av marknaden för de nya API-baserade tjänsterna är företag och organisationer. Jan Karlsson pekar på fem ­branscher som sannolikt blir först att utnyttja de nya API-erna i stor skala: gaming, sociala media, transporter & logistik, hälso- och sjukvård samt videokonferenser.

Telia bedömer att GSMA:s API-initiativ kan bli den lösning som används globalt av alla världens nätoperatörer.

– Under andra halvan av 2023 eller 2024 kommer vi att veta om lösningen blir den skalbara globala lösning som GSMA strävar efter att få till, säger Mats ­Mudigonda Lundbäck, head of Strategic Programs, Telia Company.

Framgångsfaktorer är framför allt förmågan till global harmonisering och förmågan att attrahera utvecklare, enligt Mundigonda Lundbäck.

– Jag tror det tar minst fem år innan en kritisk massa av operatörer har infört GSMA:s API-standard, säger Tommy Ljunggren, telekom­expert i Ljunggren Consulting.

– Det kan komma politiska utspel som påverkar genom­slaget, till exempel att Huaweis utrustning inte får vara inkopplad, säger han.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Ljunggren menar också att det finns många frågetecken när det gäller den nya marknaden för aggregatörer som Ericssonägda Vonage siktar på.

Amazon, Microsoft, Meta och Google kan bli konkurrenter.

Telenor är en av grundarna

Operatören Telenor står bakom GSMA:s initiativ för standardiserade API-tjänster, GSMA Open Gateway och är intresserat av att få tekniken att fungera.

Telenor har använt API:er i över 20 år, till exempel för inloggning, och företaget anser att nyttan med standardiserade API:er kan bli stor om den nya standarden får ett stort genomslag på världsmarknaden.

– Det var åtta olika API:er som presenterades i Barcelona. Utöver dessa finns det flera andra som kommer att ingå i GSMA-standarden, säger Terje Jensen, Head of Network and Cloud Technology Strategy, i Telenorkoncernen som har över 200 miljoner mobilabonnenter.

Hur viktig är GSMA:s API-standard?

GSMA:s generaldirektör Mats Granryd menar att den kan bli lika viktig som roaming varit.

– Om GSMA Open Gateway blir lika stor som roaming återstår att se. ­Telenor hoppas att vi kan få en bekräftelse om att GSMA Open Gateway får ett brett genomslag på världsmarknaden, säger Terje Jensen.

Han påpekar att det är svårt att idag se vilka API:er som blir succéer.

– API:er som ger möjligheter till positionering av mobila enheter (devices) har stor kommersiell potential. Energistyrning i fastigheter kan förbättras om mobila enheter kan följas. Konsumenternas mobilitetsmönster i butiker kan följas tack vare kunskaper om positionen för mobila enheter, QoD (Quality On Demand) kan bli viktig. Men vilken information blir det tillåtet att inhämta? Det är ingen tvekan om att skydd för personlig integritet och säkerhet måste följas, säger Terje Jensen.

Hur stort behov finns av aggre­gatörer som Ericssonägda Vonage?

Ericsson bedömer att det finns en stor marknad för aggregatörer som gör det möjligt att få nationell och internationell täckning för API-baserade tjänster. Ericsson och Vonage lyfter fram exempel på hur sjukhus kan köpa en tjänst för videoövervakning av patienter i deras bostäder, oavsett hos vilken operatör patienten har sitt mobilabonnemang.

Kan ett företag som Vonage spela en sådan roll i Norge och andra länder?

– Det återstår att se om Vonage kommer till olika länder med en sådan tjänst. Det finns också andra sätt att lösa saken utan ett företag som Vonage. Till exempel har Telenor genomfört ett projekt där vi stöder sjukhusen med en kontinuerlig fjärrövervakningstjänst av patienter, med möjlighet till direkt konsultation vid onormalt beteende. Detta är en lösning som kan användas i andra länder. Det finns också andra företag som har motsvarande lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn, säger Terje Jensen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)