JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 5G Advanced: Från ”best effort” till garanterad prestanda

Nästa version av 5G-standarden, 5G Advanced, innebär att operatörerna kan erbjuda tjänster med garanterad prestanda. Det ska bidra till att lyfta deras omsättning med 50 procent.

– 5G Advanced innebär signifi­kanta förbättringar inom artificiell intelligens och XR (extended reality) vilket möjliggör intelligenta nätlösningar och många nya användarfall. 5G Advanced beräknas bli färdig för införande 2025, säger Chris Pearson, president för 5G Americas.

Två av mobilindustrins tyngsta branschgrupper, 5G Americas och GSMA, publicerade hösten 2022 var sin rapport om 5G Advanced som visar att det handlar om mycket pengar.

Exempelvis skriver GSMA i ”Advancing the 5G Era. Benefits and Opportunities of 5G Advanced” att mobiloperatörernas årliga intäkter kan öka med cirka 50 procent under perioden 2020 till 2030, från 1 000 miljarder dollar till 1 600 miljarder dollar per år.

Ericsson, Huawei, Qualcomm och Deutsche Telekom har bidragit till rapporten som även granskats av ett stort antal operatörer, bland annat amerikanska AT&T, svenska Telia och franska Orange.

Arbetet med att utveckla de nya standarder som ingår i 5G Advanced startade i fjol inom standardiseringsorganisationen 3GPP och ingår i det som kallas Release 18.

Elektroniktidningen har pratat med Ericsson och några svenska oberoende teknikexperter om 5G Advanced.

– Jag delar den bild som Chris Pearson i 5G Americas ger av utvecklingen och införande av 5G Advanced, säger Sibel Tombaz på Ericsson. Hon är chef för produktområde 5G radio accessnät.

– 5G Advanced är ett stort kliv när det gäller utvecklingen av 5G. Det handlar framför allt utveckling inom fyra områden. XR (extended reality) och nya användarfall, hög prestanda, hållbarhet samt AI och automation. Ericsson bedömer att den uppsatta tidsplanen håller. De första nya kommersiella produkterna kommer tidigt år 2025. De operatörer som ligger i täten kan ta produkter och tjänster i drift tidigt under 2025.

Vilka nya tjänster och produkter kommer att ge operatörerna nya och ökade inkomster?
– RedCap ger operatörerna möjlighet att erbjuda produkter för IoT till exempelvis industrin. Det finns delmarknader där operatörerna kan erbjuda nya tjänster till sina kunder och få en mycket stor spridning just på denna delmarknad, säger Sibel Tombaz och fortsätter:

– 5G Advanced representerar en viktig förändring. Företagen går från att utnyttja tjänster som är baserade på best effort till kommunikation med garanterad prestanda. Det är ett mycket stort kliv för industrin. Det finns ett antal tjänster baserade på RedCap som klarar detta och detta kan uppnås till låga kostnader.

RedCap bygger vidare på IoT-standarderna Cat-M och Narrowband-IoT i LTE. Den ska ge billigare hårdvara och lägre effektförbrukning samtidigt som den stödjer högre datatakter. En första version av RedCap fanns med redan i Release 17 och förutsätter 5G SA.

Idag finns cirka 800 mobilnät­operatörer varav cirka 200 uppgraderat till 5G. Inte fler än drygt 40 har 5G SA i drift idag och kan därmed införa 5G Advanced. Hur lång tid bedömer Ericsson det tar innan 5G SA är i drift hos huvuddelen av världens mobilnätoperatörer?

– Det är en bra fråga. Vi väntar att det tar tid innan 5G Advanced får ett brett genombrott hos huvuddelen av världens mobilnätoperatörer, svarar Sibel Tombaz. Det är klart att ­Ericsson är mycket försiktiga när det gäller prognos för införande av 5G SA. Elektroniktidningen har pratat med Joakim Eriksson på Rise och Tommy Ljunggren på Ljunggren Consulting Team, om just detta.

– Majoriteten av de 800 operatörerna har inte 5G SA i drift 2025. 2030 så borde majoriteten ha 5G SA i drift, säger Joakim Eriksson på Rise.

– Det går mycket långsammare än många trott att införa 5G SA. Min bedömning är att 5G SA slår igenom 2025 och är helt dominerande bland världens mobilnätoperatörer år 2030. Det är helt klart när vi inkluderar både publika och privata 5G-nät i analysen. Många trodde att 5G SA skulle slå igenom år 2023 men så blir det inte, säger Tommy Ljunggren på Ljunggren Consulting Team.

– Vi kan vänta oss att många mobilnätoperatörer väljer att införa 5G SA när de inför 5G. De hoppar över att införa första versionen av 5G, säger han och fortsätter:

– I Europa har Telia, T-Mobil och Vodafone nu börjat med 5G SA. Det är deras första steg. Sverige ligger sent ute jämfört med resten av EU-länderna. USA ligger före Sverige. Både Apple och Samsung stödjer nu 5G SA. Apple drivs av utvecklingen på USA-marknaden. Kina ligger före både USA och EU med utbyggnad av 5G SA.

Joakim Eriksson pekar på nya intressanta tjänster:
– Positionering blir bättre både i publika och privata 5G-nät. Även IoT-stödet kommer att bli bättre när näten går över till att stödja 5G Advanced. Edge Compute till industrin, lokalt eller via Edge-cloud, via publika och privata 5G-nät blir bättre tack vare 5G Advanced. Edge Compute ger möjlighet till analys, som till exempel att analysera 3D-röntgade timmerbilder i sågverk för att upptäcka defekter i virket. Det ger även möjlighet till bättre styrning.

Även AI och ML vidareutvecklas och får nya funktioner i 5G Advanced vilket kommer att ytterligare förbättra nätets prestanda.

– RedCap blir viktigt för spridning av IoT, till exempel olika sensorer från kameror till enklare vibrations och temperatursensorer. RedCap möjliggör också billigare kretsar i och med minskade komplexitetskrav. RedCap kommer att möjliggöras inom både privat och publikt 5G.

– XR och AR ­vidareutvecklas. Med dagens teknik kostar riktigt bra XR- och AR- headset fort­farande för mycket. Apples head-set kostar fem gånger så mycket som billigare alternativ och är för dyrt i många tillämpningar, menar Eriksson

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Både Eriksson och Ljunggren pekar på 5G-tjänster via satellit som viktig förändring.

– 5G-tjänster via satellit är ett annat intressant område. Satelliter utökar resiliensen i kommunikationsnätet. Idag kan det bli som på Hawaii där nätet delvis slogs ut på grund av skogsbrand. Med ett integrerat stöd för satellitkommunikation som bör fungera även när massiva bränder härjar så förbättras läget.

– Andra nya funktioner som kommer är 5G för järnväg (ERMTS) och nya funktioner i privata 5G-nät, säger Ljunggren.

En andra våg av innovation

I den första versionen av 5G fanns tre scenarier sett från ett användarperspektiv.
eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (massive machine-type communications och URLLC (ultra-reliable and low latency communication). Dessa tre specificerade områden uppfyllde de krav som ITU, telekomvärldens högsta organ, beslutat i IMT2020.
5G Advanced representerar en andra våg av 5G-innovation.
 
När GSMA nu beskriver 5G Advanced och det utvecklingsarbete som pågår har de upprättat en ny omfattande modell.

A. Prestandaförbättringar
(Performance Improvements) inom sex områden. (MIMO, förbättrad mobilitet, Mobile Integrated access & backhaul, Time Sensitive Communications.)

B. Bättre drift och ökad ­effektivitet (Better Management and greater efficiency) Artificiell ­Intelligent & Machine Learning, Drift och underhåll arkitektur, Autonoma nätverk.

C. Förbättringar för särskilda ­användarområden (Enhancements for specific use cases).

12 olika områden där nya ­tekniska lösningar utvecklas:
Edge Computing, Expanded Positioning, Extended Reality, RedCap Evolution, Drones & Enhanced satellite connectivity, Multicast, NR under 5MHz och ytterligare frekvensband, Personal IoT network, Vehicle Mounted Relay, Non-public networks (privata nät), Enhanced support for IoT, industrial IoT and URLLC, Mission Critical Services.
Utöver detta redovisar GSMA 12 ytterligare projekt där arbete pågår inom Release 18, bland annat Enhancements to dynamic spect­rum sharing och Self-Organising Network.MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)