JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF
Hur effektivt blir ett motorslutsteg baserat på kiselkarbidtransistorer? Och blir en sådan konstruktion tillförlitlig nog att användas i industrin? Det är centrala frågor som kraftspecialisten Elektronikkonsult nu ska utvärdera i ett ettårigt Vinnovastött projekt.
– Inom projektet ska vi först konstruera en prototyp av en motorstyrningsplattform baserad på kiselkarbid. Därefter ska vi utvärdera verkningsgraden, liksom tillförlitligheten, robustheten och EMC-egenskaperna hos konstruktionen, förklarar Vidar Wernöe, vd på Elektronikkonsult för Elektroniktidningen.

En stor utmaning inom EU är just elmotorernas energiförbrukning, som står för mer än 65 procent av industrins totala elenergiförbrukning. Samtidigt finns det stora möjligheter att spara energi här – inte minst genom varvtalsreglering vid varierande last.

Enligt statistik används idag nära hälften av energin som industrimotorerna slukar åt att driva motorer som skulle kunna dra nytta av varvtalsreglering. Trots detta är bara runt en tredjedel av dessa varvtalsreglerade.

Inom detta område spås kiselkarbid ha en stor potential, eftersom materialet exempelvis har lägre förlust än kisel vid en given spänning.

– Vi har gjort preliminära beräkningar på effektbesparingen som kiselkarbid tros kunna ge i motorstyrningssammanhang. I slutsteget handlar det om en halvering av energin, i den applikationen vi tittar på, och på systemnivå tror vi att energiminskningen kan hamna runt 20 procent, säger Vidar Wernöe.

Projektet som startar redan i december stöds av Vinnova med 780 000 kronor och utvecklingsarbetet drivs i samverkan med forskningscentrumet SiC Power Center, där Acreo, Swerea Kimab och KTH ingår.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus