JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk minihelikopter får export-nej till Kina

Linköpingsföretaget Cybaero, som utvecklar och tillverkar obemannade helikoptrar, har fått avslag på sin ansökan om att exportera civila helikoptersystem till kinesiska Avic. Företaget planerar att ansöka ytterligare en gång.
I somras skrev Cybaero ett ramavtal med Avic om leverans av minst 70 helikoptersystem, varav minst 20 system under de första tre åren och minst 50 system under de följande fem åren.

De svenska helikoptersystemen ska användas för civila uppdrag, exempelvis inspektion av kraftlinjer, övervakning av miljötillstånd, inspektion av dagbrott och dylikt.

– Vår ursprungliga ansökan om exporttillstånd avsåg samtliga 70 system, men i kompletteringen som sändes in i september sökte vi enbart för de 20 första. Detta eftersom ISP (Inspektionen för strategiska produkter) endast kan ge tillstånd för maximalt två år i taget. Detta förfarande, med en initial exportansökan och sedan en kompletterande bedömer vi kan ha skapat en otydlighet som medfört att ISP inte beviljat tillstånd, säger Cybaeros vd Mikael Hult i ett pressmeddelande från företaget.

Cybaero för nu samtal med ISP. Baserat på dessa kommer företaget att lämna en ny ansökan i denna vecka med en tydligare redogörelse kring ramavtalet, systemens produktion och användning.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)