JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Volvo lanserar förarlös transportlösning

Vera – trailerdragaren utan förarhytt – har väckt uppmärksamhet. Men den är bara en av komponenterna i en systemlösning för lokal logistik som just nu utvecklas på Volvo trucks.

Dragbilen Vera är elektrisk och kör sig själv. Den låga profilen har väckt uppmärksamhet – bilen har demonstrativt nog inte ens förarhytt.

Elektroniktidningen kommenterar:
En bra idé som kan implementeras i närtid

Marknaden som Volvo sikta på borde ligga klart närmare i tiden än självkörning på allmän väg. Att körningen sker på ett lokalt avgränsat område ger operatören mycket större kontroll över driften. Detta medför en lång rad förenklingar, till exempel:

  • Körmiljön kan instrumenteras med visuella symboler, radiofyrar, et cetera, för att göra navigeringen enklare och säkrare.
  • Hastigheterna är låga.
  • Alla som interagerar med tekniken har utbildning.
  • Laddkapaciteten på batterierna behöver inte vara stor.
  • All trafik på området står under operatörens kontroll.
  • Det finns en bra förbindelse för fjärrstyrning när det behövs.
  • Det krävs ingen hybridlösning där vissa sträckor körs manuellt

Till skillnad från andra fordon som presenteras nu, är Vera inget konceptfordon utan en av komponenterna i en skarp transportlösning som Volvo är i färd med att färdigställa. Den ska hantera lokal transport.  

– Vera är tänkt att användas i vissa specifika applikationer med repetitiva godsflöden, till exempel i hamnar och logistikcenter med korta distanser, stora godsvolymer och höga krav på leveransprecision, säger Anders Vilhelmsson på Volvo Trucks till Elektroniktidningen.

Enligt Volvo råder brist på förare för center av detta slag och företaget tror att godstrafiken i världen kommer att fortsätta att öka under det kommande decenniet. 

Verasystemet adresserar inte barar förarbristen utan ska  enligt Volvo Trucks dessutom vara säkrare, bränsleeffektivare och kräva mindre underhåll än dagens lösningar.

Till skillnad från aktuella självkörande lastbilar från till exempel Scania och Einride, så är Vera inte primärt tänkt för allmän väg. 

– Men lösningen är byggd för att en del av rutten i framtiden ska kunna omfatta allmän väg i den mån det behövs, om det nationella regelverket tillåter det och om alla våra säkerhetskrav är uppfyllda.

Dragaren kommer att kunna lokalisera sin postion med centimeternoggrannhet. Exakt hur det ska gå till vill Volvo trucks inte dela med sig av ännu.

– Dessa delar är under utveckling och vi kommer att återkomma med fler detaljer så småningom.

Detsamma gäller tekniken för de andra delarna av systemlösningen, med till exempel den central som styr Vera och hennes systrar.

Det går ännu inte att beställa lösningen och lanseringsdatum är inte fastställt. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)