JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
måndag 21 september 2020 VECKA 39

Göte Andersson

Transmetas processorer Crusoe har ännu inte blivit ett hot mot Intel i bärbara datorer. Nu lanseras Crusoe som inbyggnadsprocessor istället.

Tyska GSM-operatören D2 Vodafone, Siemens och Ericsson arbetar nu tillsammans för att tyska polisen skall välja GSM istället för Tetra. Ett genombrott hos tyska polisen kan öppna en ny marknad för GSM värd betydligt mer än 100 miljarder kronor om andra länder slår in på samma spår. Nokia kan bli förlorare.

Europas GSM-operatörer satsar nu på 3G-standarden Edge för att snabbt införa nya tjänster. Inom några månader väntas besked från flera tunga operatörer. Edge är det snabbaste och billigaste sättet att införa nationella yttäckande 3G-nät eftersom det handlar om en uppgradering av befintliga GSM-nät.

EU-länderna har enats om att i rekordfart utveckla nya Europastandarder för radiotekniken UWB (Ultra Wideband) för att komma ikapp USA som ligger före.

En handfull amerikanska elbolag planerar införa bredband via elnätet (Broadband over Power Line). Nya reglerfrån den amerikanska regleringsmyndigheten FCC öppnar för storskaligt införande av tekniken.

Enligt vad Elektroniktidningen erfar planerar EU att ge startsignal för storskaligt införande av telematiktjänster inklusive en rad viktiga trafiksäkerhetstjänster i Europa. Målet är att införa harmoniserade telematiktjänster i medlemsländerna samt de länder som är knutna till EU genom samarbetsavtal, det vill säga över 25 länder.

Ericsson är nu på offensiven med sitt nya ADSL-system Ethernet DSL Access (EDA) och hoppas nå massmarknadsgenombrott tack vare lågt pris.

Mobilabonnenten beställer med sin telefon och tv-tjänsten levereras till mobilen via digital-tv-nätet.Så skall det gå till enligtDVB-H, en ny global standard som skall provas i Finland år 2005.

Varken Näringsdepartementet eller PTS tar på sig någon skuld för telekomkrisen. Statssekreterare Jonas Bjelvenstam anser snarare att modellen med "skönhetstävling" är föredömlig.

Politiska regleringar av 3G gav resultat tvärtemot det avsedda, säger ITU

Målet med regleringen av 3G var att förstärka Europas ledarskap inom mobiltelefoni. Men effekten blev den omvända.Regleringarna förstärkte telekomkrisen i Europa, och ansvaret vilar på EU-kommissionen och regeringarna inom EU.Kritiken framkom på en ITU-konferens.

Integration med GSM öppnar för verklig 3G-start i Sverige

Någon massiv 3G-utbyggnad kan inte komma igång förrän kombinerade 3G/GSM-telefoner fungerar ihop med nätutrustning från olika tillverkare. Först nu är detta problem löst.Både Nokia och Ericsson räknar med att sådana blandnät kommer igång före nyår. Operatörerna vill ha sådan utrustning, men är ännu inte övertygade om att problemen verkligen är lösta.

 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)