JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Göte Andersson

Idag är det förbjudet eller väldigt begränsat för utlandsägda företag att verka inom många sektorer. Det gäller bland annat juridiska tjänster, byggverksamhet, mediatjänster, energidistribution, molntjänster, nätoperatörer och utbildningstjänster.
Samtidigt växer den kinesiska marknaden dramatiskt, den har i många år svarat för cirka 30 procent av tillväxten på hela världsmarknaden. I nominella termer är Kinas BNP idag cirka 60 procent av USA:s. Enligt flera prognoser kommer Kina ikapp USA inom uppskattningsvis tio år.

Säkrare färd med talande bilar

Färre olyckor och ett bättre utnyttjande av vägnätet. Det är visionen för Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), ett trådlöst kommunikations­system som tolv fordonstillverkare beslutade att införa från och med 2015. Beslutet, som fattades 10 ­oktober, kommer att göra det möjligt för fordonen att utbyta data med andra fordon om sin hastighet och position. Dessutom kan fordonen hämta information från trafikskyltar och av vägoperatörer.

Smarta elnät kan bli nästa exportsuccé

Standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard har lämnat in ett förslag till IEC (International Electrotechnical Commission) på en ny standard för smarta elmätare. De svenska elbolagen och nordiska elmätarleverantörer hoppas att standarden ska vinna men det är upplagt för strid eftersom det finns konkurrerande alternativ i Europa.

Tv på alla skärmar – telekomindustrins nästa jättemarknad

När konsumenterna vill kunna se på tv oberoende av var de befinner sig måste distributions­systemet anpassas så att de klarar allt från klassiska tv-apparater till smartmobiler, surfplattor och datorer. Tekniken kallas multiscreen och är nästa mångmiljardmarknad för telekomindustrin. Företag som Ericsson, Alcatel-Lucent, Cisco, Microsoft, Huawei och ZTE konkurrerar om nät­operatörernas gunst.

test
GÖTE ANDERSSON: Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien planerar nu bygga ut mobilt bredband med LTE och 3G/HSPA så att nationell täckning klaras. Genom att nyttja GSM900-frekvenserna för näten sänks kostnaden dramatiskt, i klassen 60–70 procent.

2009 blir startåret för framtidens IP-baserade konvergerade nät i Europa. Standard från Open IPTV Forum och avveckling av kretskopplade nät banar vägen för europeiskt ledarskap. Ericssonär mest aggressivt medan Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent mer avvaktande.

GSM-industrin satsar på att flera hundra miljoner pc-användare ska använda GSM-industrins nya IP-telefoni och datatjänster, den så kallade Rich Communications Suite. Om GSM-industrin lyckas blir förlorarna Microsoft och operatörer med fast bredband.

I framtiden ska Sveriges nätoperatörer betala en avgift för sin frekvensanvändning. Avgiften ska vara så hög att nätoperatören hellre säljer eller hyr ut sina frekvenser om inkomsten från den egna verksamheten är för låg. Frekvenserna kommer därmed att över tiden omfördelas till verksamhet som sammantaget ger störst ekonomiskt utbyte. Det är kontentan i det förslag som lagts fram av regeringens utredare Nils Gunnar Billinger.

Telekomindustrin laddar nu för att lansera en ny generation mobiltelefoner 2009. Lockbetet är framför allt Presencefunktionen som automatiskt kan uppdatera varje mobiltelefon i världen med uppgifter om när en annan abonnent är tillgänglig och vilka av alla kommunikationsalternativ som kan nyttjas.

GÖTE ANDERSSON: I morgondagens telenät med IMS kan vem som helst utveckla nya teletjänster som kan få global räckvidd. Telekomindustrin räknar med att tiotusentals utvecklare anammar möjligheterna och tillsammans tar makten från dagens datakomjättar som Cisco och Microsoft.

 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)