JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Drömmen om en enda global standard för verkligt bredbandig mobil kommunikation kan bli verklighet. Både GSM-lägret och CDMA2000-anhängarna har anammat LTE, Long Term Evolution, med upp till 100 Mbit/s till användarna.
På sikt finns möjligheten att även Wimax och TD-SCDMA ansluter sig.

Mobilindustrin siktar på att dominera den globala bredbandsmarknaden. Grundbulten är den nya bredbandsstandarden LTE-SAE som har kapacitet kring 100 Mbit/s och klarar telefoni, HDTV och bredband helt i IP-baserad miljö.

Göte Andersson: Nya nät ger ny reglering

Bredband är nästa verkligt stora expansionsmarknad för mobilindustrin. Sommaren 2007 fanns drygt 7 miljoner mobila bredbandsabonnenter med HSPA efter en mycket snabb global utbyggnad i 3G-näten.

Prognosen är 57 miljoner abonnenter med HSPA i slutet av 2008. HSPA erbjuder kapacitet jämbördig med ADSL i det fasta telenätet.

Om mobilföretagen lyckas så dominerar de den globala bredbandsmarknaden om fem år. Ericsson räknar med 1,2 miljarder mobila bredbandsabonnenter år 2012. Den kritiska faktorn är om kostnaden för LTE kan pressas ned tillräckligt, och det svaret borde vi få fort nog.

En viktig ny faktor i LTE-SAE är separationen mellan transportnät och tjänster. Detta öppnar dörren för alla slag av IP-baserade tjänster. Det kan bli så att operatörerna då även väljer vilka IP-baserade standarder som ska användas i bredbandsnäten. Bara de IP-baserade tjänsteplattformar som 3GPP har specificerat införs för telefoni, tv och andra tjänster.

Exakt hur tekniken ska tillämpas är en viktig fråga. I Telias GSM-nät kan idag bara Telia erbjuda mobiltelefoni. I Telias mobila bredbandsnät kan i teorin flera leverantörer i konkurrens erbjuda mobiltelefoni eller andra tjänster.

Det verkar sannolikt att myndigheterna vill reglera detta. Titta bara på den ständiga striden där olika leverantörer vill nyttja Telias kopparnät för DSL.

Mitt tips är att en reglering kommer. Allt annat vore en överraskning.

För första gången kommer ett mobilt bredbandsnät som fullt ut konkurrerar med ADSL och de fasta telefonnäten som idag dominerar den globala bredbandsmarknaden.

– Ericsson bedömer att LTE-SAE blir konkurrenskraftigt för att erbjuda bredband och även tjänster som beställvideo, säger Thomas Norén, produktchef för LTE i Ericsson.

För 98 procent av abonnenterna
Bakom den nya standarden LTE-SAE finns både GSM-industrin och dess värsta konkurrent CDMA-industrin. Tillsammans har de över tre miljarder mobilabonnenter, 98 procent av världens mobilmarknad. De gör nu en gemensam satsning för att dominera den globala bredbandsmarknaden.

Genom att LTE-SAE får global spridning nås stordriftsfördelar i volymer och pris och därmed kan tekniken införas i princip i hela världen. Ericsson räknar med 1,8 miljarder bredbandsabonnenter år 2012, varav mobiloperatörerna har hela 1,2 miljarder – dubbelt så många som antalet fasta abonnenter.

LTE-SAE innebär flera viktiga nyheter, både vad gäller radioaccesstekniken och nätarkitekturen (SAE, System Architecture Evolution). Det är den samlade lösningen som ger slagkraften. LTE-SAE kan integreras med dagens standarder. Nätoperatörerna kan införa LTE gradvis i takt med kundernas efterfrågan, vilket minskar nätoperatörens kommersiella risk. I bästa fall kan befintliga 3G-basstationer uppgraderas till LTE med enbart ny programvara.

Sannolikt kommer Ericsson, Nokia-Siemens Networks och Huawei att dominera världsmarknaden. De har alla stor installerad bas av GSM och 3G, vilket gör att de bäst kan integrera den nya tekniken i sina gamla produkter.

LTE-SAE-standarden beräknas bli helt klar under 2008. Nätoperatörerna väntar på produkter för fältprov. Tidigast nästa år startar storskalig utbyggnad, enligt branschorganisationen GSA.

Nätoperatörerna väntar dramatiska prestandaförbättringar med LTE jämfört med dagens HSPA-bredband.

– Vi har fått information från industrin att LTE ger en prestandaförbättring i klassen några hundra procent jämfört med 3G/HSPA. Vi väntar också att produktionskostnaden per Mbyte med LTE sänks i storleksordningen 60–70 procent jämfört med 3G/HSPA, säger Sten Nordell, ansvarig för nät- och plattformsstrategi hos Telenor.

– Telenor vill att leverantörer som Ericsson, Nokia Siemens med flera verifierar prestanda för LTE, säger Nordell.

I Norge redan 2010
I Europa ligger Telenor och Norge tidigt ute. Telenor planerar fältprov tidigast i slutet av 2008 eller i början av 2009. Telenor räknar med att utbyggnad kan starta 2010 med LTE. Telenor har redan köpt frekvenser i 2,6 GHz-bandet, totalt 40 MHz som kan användas för LTE. I Sverige kommer auktion om 2,6 GHz-bandet senare i vår.

När GSM- och CDMA-industrierna nu väljer en gemensam strategi ökar naturligtvis pressen på alla konkurrerande alternativ. Kina har etablerat sin egen 3G-standard, TD-SCDMA, och många leverantörer investerar i Wimax. Deras strategi syftar till att etablera helt nya fristående radionät som inte är integrerade med GSM och 3G-nät.

De närmaste åren kommer en stor kraftmätning och om LTE-SAE verkligen uppfyller alla förväntningar så reduceras marknaden för Wimax och TD-SCDMA. Bedömare tror att även Wimax och TD-SCDMA till slut kommer att integreras med LTE-SAE. En sådan utveckling borde förstås ge ytterligare marknadsandelar åt Ericsson, Nokia-Siemens och Huawei.
I och med att den USA-dominerade CDMA-industrin valde väg fick LTE en globalt dominerande position.

– Ericsson räknar med att CDMA2000-operatörerna, med Verizon Wireless i spetsen, blir först att i stor skala införa LTE. De vill komma in i det som är huvudfåran för mobilsystem, det vill säga GSM-världen. Genom integrationen med LTE kommer de åt lägre priser för terminaler och system samt även roaming med GSM-världen, säger Thomas Norén.

FAKTA Standarden LTE-SAE

LTE har nedlänk med kapacitet över 100 Mbit/s och upplänk med 50 Mbit/s. Fördröjningen (round trip time) är mindre än 10 ms. Standarden ska klara bredbandstjänster med mycket hög kapacitet och även alla kritiska och viktiga realtidstjänster. LTE har specificerats för mobiltelefoner, pc, tv, videokameror och spelkonsoler.

I radionätet LTE används modulationssystemet OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) i nedlänk och och SC-FDMA (single-carrier frequency multiple access) i upplänk. LTE kan införas i frekvensband från 1,4 upp till 20 MHz bandbredd. För högsta kapacitet behövs två frekvensband om 20 MHz.

Grundprincipen är att skilja på transportnät och tjänster. Transportnätet klarar alla slag av IP-tjänster via det fasta nätet och radioaccessen. Alla gränssnitt baseras på IP, och även kärnnätet är IP-baserat.

I nätarkitekturen finns bara två noder definierade, basstation och gateway. I SAE anges gränssnitt mellan LTE, GSM, WCDMA/HSPA och CDMA2000.

– Trots att CDMA2000 har flera hundra miljoner abonnenter så räcker inte det enligt operatörerna för att driva standarden vidare. De väljer LTE och vad GSM-baserade 3GPP erbjuder, säger Norén.

– Ericsson har jobbat mer än ett år för att tillgodose CDMA-operatörernas krav. Det avgörande var Verizons officiella besked hösten 2007, när de sade att de hade valt LTE, säger han.

Mobilerna måste stödja allt
Vad innebär då integrationen i praktiken? Mobilnäten kommer att stödja sömlös roaming mellan GSM, WCDMA, HSPA och LTE samt mellan CDMA2000 och LTE. En ny generation terminaler/telefoner kommer på marknaden som sömlöst kan skifta nät under pågående telefonsamtal/datasamtal mellan GSM, WCDMA, HSPA och LTE samt mellan CDMA2000 och LTE.
En kritisk fråga gäller utbyggnaden i glesbygd. En operatör kan parallellt täcka samma geografiska yta med GSM, 3G och LTE och de olika radionäten nyttjar samma kärnnät. Det är även möjligt att redan installerade basstationer för 3G/HSPA kan uppgraderas med programvara för LTE, anger Ericsson.

För en operatör som Telia kan alternativet vara att GSM Edge täcker 90 procent av Sveriges yta, WCDMA/HSPA täcker 30 procent och LTE täcker en procent. Användarna har terminaler som sömlöst byter nät och väljer bästa access. Upplägget innebär att LTE under lång tid bara når ett fåtal invånare.

Det som talar för detta scenario är kostnaden för nätutbyggnaden. Det kan bli dyrt att bygga LTE i glesbygd. I dagsläget redovisar Ericsson inga exempel på vad det kan kosta för en etablerad operatör att bygga ut LTE med nationell täckning i ett land som Sverige. Ericsson redovisar heller inte hur stor andel av dess redan levererade basstationer som kan uppgraders med LTE.

Ericsson har ännu inte lagt alla korten på bordet. Det är därför naturligt att nätoperatörerna nu vill verifiera leverantörernas löften. Samtidigt är det uppenbart att det finns en kalkyl som talar för LTE. Om inte annat redovisade Ericsson rimligen en trovärdig kalkyl för Verizon Wireless inför det bolagets LTE-beslut.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)