JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Cobolt gör lasrar som tampas vid frontlinjen

Cobolt gör lasrar som tampas vid frontlinjen

Det går bra för svenska Cobolt som tillverkar avancerade lasrar i Solna norr om Stockholm. Företaget har just byggt ut sitt renrum med 40 procent. Inom en nära framtid innebär det en fördubblad produktion. På sikt handlar det om större kvantiteter. 
Tillverkningsprocessen hör till företagets starkaste konkurrensmedel, menar vd Håkan Karlsson.
För fyra år sedan flyttade KTH-avknoppningen Cobolt från Kista till Solna där ett eget renrum på 400 kvadratmeter var en nödvändighet för att tillfredsställa kundernas behov av företagets specialitet – diodpumpade kristallasrar.

Nu har kapaciteten återigen slagit i taket. Denna gång är resultatet istället en utbyggnad av renrummet med 40 procent.

– Jag vill inte säga hur många lasrar vi tillverkar, men utbyggnaden gör att vi inom en nära framtid kommer att skapa upp till en fördubbling av produktionen. Nu har vi kapacitet att på sikt tillverka många tusen lasrar, säger Håkan Karlsson.

Den nya renrumsdelen har företaget redan börjat använda så smått, men för att nå full kapacitet behöver mer utrustning köpas in och installeras. Det kommer att ske successivt.

Likaså behöver företaget fler personer för att hantera tillväxten. I år har redan några knutits till företaget, som nu har 25 anställda. Men Håkan Karlsson ser att företaget även kommer att ha behov av att nyanställa under nästa år.

Cobolt tillverkar diodpumpade lasrar (diod pumped solid state laser, DPSSL) som kan användas i våglängdsområdet från 355 nm till 1064 nm, med uteffekter mellan 10 mW och 2000 mW.
Företaget har utvecklat en speciell kristallteknik som innebär att man kan ändra polarisationsriktningen hos ljuset från en halvledarlaser och på så sätt ändra frekvensen och därmed även våglängden.
Företaget har också utvecklat ett billigt byggsätt för att montera och linjera upp komponenterna som den färdiga produkten består av. Tillverkningsprocessen ger extremt kompakta, tåliga och kostnadseffektiva lasrar.
– Det handlar inte om någon större mängd, men vi växer starkt och genererar god vinst. Förra året växte vi med 40 procent. I år är det inte lika kraftig tillväxt, men vi siktar på tvåsiffrig tillväxt under de närmaste åren, säger han och tillägger:

– Vi har AAA i kreditbetyg, vilket bara cirka tre procent av Sveriges företag har.

I fjol låg omsättningen på 45 miljoner kronor.

Som ungt företag var kristalltekniken oerhört väsentlig för Cobolt, med den kan företaget manipulera ljuset från en laser så att olika frekvenser uppstår. Kristalltekniken är fortfarande central, men genom åren har även andra ingredienser bäddat för framgången.

– En av våra viktigaste tekniska förutsättningar är vår avancerade tillverkningsprocess. Den är helt unik. Vi kan bygga oerhört kompakta, hållbara och kostnadseffektiva produkter, säger Håkan Karlsson.

Företaget köper in alla delar som behövs för den slutgiltiga produkten – såsom lasrar, kristaller, speglar och elektronik. I renrummet i Solna sätts sedan dessa delkomponenter samman till en färdig produkt.

– Vi gör högpresterande lasrar som flyttar gränsen för vad man kan göra med lasertekniken, speciellt inom analystillämpningar. Vår teknik driver på utvecklingen inom många tillämpningar, exempelvis biomedicinanalys och Ramanspektroskopi.

Håkan Karlsson pekar ut biomedicin som ett område där det händer mycket just nu. Inom exempelvis konfokalmikroskopin, som i princip innebär att ljus som inte är i fokus filtreras bort, utvecklas så kallad superupplösningsteknik (super resolution microscopy) där man kringgår diffraktionsbegränsningarna som säger att upplösningen inte kan göras mindre än halva våglängden.

– Superresolutionsmikroskopi kräver lasrar med hög effekt. Det passar oss väl.

Förmågan att tillverka högpresterande lasrar gör att ett stort antal forskare på universitet världen över står på företagets kundlista. Ändå går 80 procent av försäljningen till kommersiella instrumenttillverkare. Och hela 99 procent av all produktion går på export, främst till USA och Europa.

Under de senaste åren har Cobolt även arbetat med att bredda sin produktportfölj, vilket bidragit till att företaget nu har behov av ytterligare kapacitet.

– Idag har vi tre produktfamiljer, för två år sedan hade vi en. Vi har kompletterat med fler våglängder och högre uteffekter. Därmed har vi kunnat bredda oss mot nya marknader och tillämpningar, påpekar Håkan Karlsson

I november var Cobolt dessutom på listan över de 51 svenska företag som får bidrag från Vinnovaprogrammet Forska & Väx. Cobolt får 1,4 miljoner kronor, pengar som ska användas för att ta fram nya produkter och ge små och medelstora företag råd att satsa lite extra på forskning och utveckling.

– Vad vi ska göra kan jag inte berätta ännu, men vi ska utveckla något speciellt. Det jag kan säga är att det är en ny produktfamilj som siktar på helt nya tillämpningsområden som har med miljömätningar att göra, säger Håkan Karlsson.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus