JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sverige satsar på medicinteknik
Sverige ska inta en internationell topposition inom medicinteknikområdet. Det visionen målar Vinnova, Energimyndigheten och Formas upp, då de satsar 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram, däribland medicinsk teknik.
Under fjolåret pekades bland annat Smartare Elektroniksystem, Grafen och Internet of Things ut som strategiska forskningsområden som Sverige ska satsa extra på för att i framtiden kapa åt sig en ledande internationell position.  

Nu är det dags för fem nya strategiska innovationsprogram att ta form. De områden som pekas ut denna gång är medicinteknik, transportinfrastruktur, automatiserade transporter, samhällsbyggnad samt resurs- och avfallshantering som nu lovas statlig finansiering om cirka 430 miljoner kronor fram till 2018.

– Med de nya programmen tar svensk forskning och innovation ett stort kliv framåt. Den gemensamma satsningen främjar nya forskningskonstellationer och tacklar de tvärvetenskapliga samhällsutmaningar som finns inom bland annat energi- och klimatområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma i ett pressmeddelande.

Inom varje strategiskt innovationsprogram kommer öppna utlysningar att genomföras där företag, högskolor, institut och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Målet med programmet inom medicinteknik är enligt myndigheterna att placera Sverige i en internationell topposition inom teknikområdet, bidra till bättre patientvård samt skapa industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Av de övriga programmen som ska sjösättas framåt är transportinfrastruktur intressant i ett kommunikationshänseende. Här är målet enligt myndigheterna att göra Sverige ledande inom innovativa infrastrukturlösningar samt öka hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen.

Totalt finns det nu 16 strategiska innovationsprogram med en sammanlagd statlig finansiering på runt 600 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)