JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ge och ta mellan KTH och Stora Enso

Ge och ta mellan KTH och Stora Enso

KTH har tecknat ett strategiskt partnerskap med Stora Enso. Syftet är att påverka KTH:s framtida inriktning inom forskning och utveckling för att säkra skogskoncernens kompetensförsörjning. Smarta förpackningar, nya lösningar inom automation och artificiell intelligens är några områden där den svensk-finska koncernen räknar med att få stor nytta av det nytecknade partnerskapet.

Stora Enso är en av världens största leverantörer av byggmaterial i trä, och nya material baserade på biopolymerer är ett stort tillväxtområde.

– Om vi till exempel ska titta på nästa generations biopolymerer, som kanske kommer att börja levereras om tio till femton år, måste vi börja med det redan nu, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström i ett pressmeddelande, och han fortsätter:

– Över huvud taget tror jag att vår industri måste börja tänka lite längre framåt i tiden. Därför är ett sådant här samarbete med KTH oerhört viktigt för oss.

Att vässa produktiviteten samt skapa god tillgång till relevant kompetens är två prioriterade områden för Stora Enso.

– I Finland har vi börjat med experiment, som vi nu ska fortsätta med i Sverige, som går ut på att man kan öka produktiviteten med upp till 50 procent om man kan handplocka vilka rundträd man tar in till sågverket. Det är ju en jättestor produktivitetsökning. I synnerhet när vedråvaran står för nästan 80 procent av försäljningspriset, säger Karl-Henrik Sundström.

Digitalisering, big data, artificiell intelligens och automation är några områden Stora Enso pekar ut som viktiga, framför allt ur produktivitetssynpunkt.

Inom det nyinstiftade partnerskapet ska KTH och Stora Enso utveckla samarbetsområden med utgående från behov som identifieras i en årlig dialog mellan de bådas ledningar. Samarbetena ska leda till gemensam forskning och utveckling samt långsiktig kunskapsutveckling.

Stora Enso är det elfte företaget som KTH ingår ett strategiskt partnerskap med.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)