JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Akademin och industrin ­behöver mötas!

Staffan Skogby:

Akademin och industrin ­behöver mötas!

I Sverige har det ofta debatterats varför det brister i att ta forskningsinsatserna till framgångsrika produkter. Bland annat behöver samarbetet mellan industrin och akademien förbättras och kontaktytorna breddas. Det skulle kunna ske med konferenser där akademiska områden möter industrin, d.v.s. mellan forskningsinstitut, universitet och industri.

Jag deltog i den internationella konferensen för Innovations in Clouds, Internet and Networks (ICIN) den 1–3 mars i Paris. Sammanfattningsvis tyckte jag att det var en mycket intressant konferens, som gav en översikt och ett djup av den aktuella forskningen inom 5G-evolutionen, Internet of Things och Big Data. Forskningen och utvecklingen här är mycket omfattande och därför blir det svårt att få en samlad bild av utvecklingen inom dessa tre områden.

De dominerade företagen på konferensen var operatörerna Orange och T-mobile som presenterade olika användningsfall i framtidens nät. Det var roligt med dessa affischpresentationer där man i mindre grupper öppet kunde diskutera med forskare från Europa och ­Kanada. Bland annat behövs nya grepp för att kunna förtäta radio­näten med flera olika radioteknologier och få dessa att bli självorganiserade. Här kan jag se hur forskningen för in nya analysmodeller och lösningar från neurala nät.

Ett av de mest besökta föredragen var ”Future X Network: A Bell Labs Perspective” av Marcus Weldon, Nokia, USA. Presentationen var mycket visionär kombinerat med Weldons långa erfarenhet från Bell Labs och telekomindustrin. Han presenterande sin framtids­vision för telekomnätet med perspektiv mot 2020 och vidare till 2030. Här kommer alltmer av datalagring och bearbetning att flyttas ut i ­näten och samverka med det förtätade mobilnätet. Jag ser därför ICIN-konferensen som ett bra exempel hur man kan stimulera samarbetet mellan akademin och industrin för den accelererande utvecklingen av molnbaserade kommunikationsnät och tjänster för IoT.

Kanske finns det möjlighet att ordna en liknande tvärindustriell konferens i Sverige? Idag finns ett flertal konferenser och mässor men dessa är antingen rent akademiska eller produktmässor. Här finns mycket att vinna på ett ökat samarbete som kan leda till mer framgångsrik produktutveckling.

Referens: www.icin.co.uk

Staffan Skogby
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)