JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Chalmers industrianknytning sticker ut

Chalmers i Göteborg tillhör topp-tio i världen när det gäller andelen forskning som bedrivs i samarbete med industrin. Fordonssektorn dominerar här, även om Chalmersforskarna samarbetar med många olika företag, i många olika branscher.

Mer än var tionde vetenskapliga artikel som Chalmers publicerar är författad ihop med forskare inom industrin. Det visar statistik frantagen av CWTS – The Centre for Science and Technology Studies – som är ett tvärvetenskapligt institut vid universitetet i Leiden.

Analysen placerar Chalmers på tionde plats, medan KTH i Stockholm hamnar på plats 26.

– Vi försöker utveckla Chalmers på ett systematiskt sätt med fokus både på vetenskaplig kvalitet och på att stärka förmågan att samverka med industrin. Det är intressant att det återspeglas så tydligt i den vetenskapliga publiceringsstatistiken, säger Chalmers vd och rektor Stefan Bengtsson.

Av alla vetenskapliga artiklar som Chalmers forskare publicerade mellan åren 2012 och 2015 hade hela 10,9 procent skrivits ihop med forskare inom industrin. Japan och Kina har fler höga placeringar på topplistan, USA en.

Vid en jämförelse med de andra topp-universiten samarbetar Chalmers forskare med företag i flera branscher. Störst är samarbetet inom fordonssektorn, där de olika Volvo-bolagen räknat i publiceringsvolym står för ungefär en sjättedel. Andra inblandade industriaktörer som nämns är SP/Rise, Ericsson, AstraZeneca, GKN och ABB.

Nyligen publicerade även Times Higher Education Magazine data som visar att bara fem universitet har högre andel industriell sampublicering än Chalmers. I en artikel med rubriken ”Universities with the biggest corporate links” lyfts dessutom just Chalmers fram (se länk, som dock kan kräva inloggning).

CWTS är kort för The Centre for Science and Technology Studies. Det tvärvetenskapligt institut studerar dynamiken i den vetenskapliga forskningen och dess kopplingar till teknik, innovation och samhälle.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)