JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. VTI efterlyser pratande cykelhjälmar

En färsk rapport från VTI ger förslag på hur säkerheten på cykel kan höjas via smarta cykelhjälmar. Nu söker VTI efter någon som vill göra prototyper av idéerna.

Varningssignaler, navigationshjälp, gröna vågen – det är några exempel på funktioner som författarna har spånat fram och som skulle kunna kommuniceras via cykelhjälmen. Styrningen kan ske via rösten eller via knappar på styret eller visir.

Som bonus kanske vi kan hålla oss uppdaterade med sociala media via hjälmen?

Det finns en baktanke: med smart cykelhjälm lockas vi kanske att använda hjälm överhuvudtaget – och redan där höjs trafiksäkerheten.

Rapporten har tagits fram på VTI:s initiativ (Statens väg- & transportforskningsinstitut) med hjälp av en expertgrupp på sex personer från Ericsson, Trafikverket, Veoneer och POC Sports. 

Det är en grupp med bra täckning på tillämpningsområdet – mobil kommunikation, fordonssäkerhet, trafiksäkerhet och cykelhjälmar. 

Det som fattas nu är någon som kan implementera de idéer och upplägg som spånats fram.

– Den stora utmaningen är att utveckla en systemprototyp som vi kan nyttja för studier av cykelsäkerhet och mobilitet, säger professor Jan Andersson på VTI.

Varken hjälmtillverkare eller cykeltillverkare är experter på elektronik. De saknar resurser att utveckla en systemprototyp.

Här kan du ladda hem rapporten (länk) och gräva dig ner i detaljer kring hur författarna tänker kring funktioner och lösningar.

I rapporten finns sex scenarier beskrivna, tre vardera för cykling i stadstrafik och landsbygd. Det mest avancerade är molnuppkopplade system som ger information kring trafik och interaktion med andra trafikanter.

Rapporten tänker sig att funktionerna snarast eftermonteras som tillbehör. Författarna vill se att det utvecklas en standard för ”click-on”.

– Din pannlampa som du har när du löptränar ska kunna sättas fast på hjälmen, säger Jan Andersson. 

– Och de som utvecklar visir ska enkelt kunna sätta fast den på hjälmen, för att ta några exempel. Det gör att hjälmkostnaden och livslängden inte står och faller med utvecklingen av nya tillbehör. Dessutom ska tillbehören kunna användas i andra situationer.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)