JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Långtidstest: Solceller på svenska tak

Energimyndigheten har testat solceller för villatak. Testet visar att skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är som mest 15 procent. Likaså finns det skillnader mellan hur väl elproduktionen stämmer med vad leverantören anger.

Nio solcellssystem på villatak har testats under ett år. Både solcellsmoduler i monokristallint kisel och i tunnfilm har ingått i testet. Några system är designade för att se ut som tegel- eller plåttak. Ett har batteri och hybridväxelriktare för att kunna lagra producerad el.

Forskningsinstitutet Rise har utfört testet, som pågått i Borås med start förra sommaren. Under testet har systemens elproduktion mätts upp samt systemens verkningsgrad. Likaså har testresultaten jämförts med den beräkning som leverantören gav i offerten innan köp.

Några tydliga testresultat är:

  • Mest el per installerad kilowatt producerar Ikea Solstråle Plus och Energihusgruppens Roofit och Kraftpojkarnas paket Energibolag samt Svea solars Solar stone.
  • Bäst uppskattning av förväntad elproduktion i offerten ger Soltech, Svea solar, Borås elhandel, Ikea och Kraftpojkarna.
  • Solcellssystem med monokristallina solcellsmoduler kan ta vara på det diffusa solljuset en mulen dag bättre än moduler i tunnfilm.

Några tydliga brister listas också:

  • Lindabs system Solar roof har haft tekniska problem och fick byta tio av solcellsmodulerna under pågående test.
  • Ikeas Solstråle Plus hade en lös kabel till överspänningsskyddet vid sista granskningen av installationen. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar framöver.
  • Energihusgruppen gav ingen information om uppskattad elproduktion i sin offert. Det är viktig information för att villaägaren ska kunna följa upp om solcellssystemet fungerar bra.

Här kan du läsa mer om testet och dess resultat (länk).

Nedan, en sammanställning av de olika solcellssystemen.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)