JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Analys: Rapport avråder från skrotningspremie

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har undersökt konsekvenserna av att införa en premie för skrotning av personbilar i Sverige. De drar slutsatsen att det inte är motiverat av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.

– Enligt våra beräkningar är det inte lämpligt att införa en skrotningspremie i Sverige, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten räknar på olika scenarier där en genomsnittlig bensinbil eller diesel skrotas ut i förtid och byts till elbil.

Bland fördelarna märks inte bara lägre klimatutsläpp utan även ökad trafiksäkerhet. Nackdelen är ett ökat behov av värdefulla material. Studien tittar på elbilsmetaller som litium och kobolt.

Rapporten utgår från att EU kommer att införa strängare krav på återanvändning och återvinning av bilar och komponenter. Den väger även in framtida utveckling av batterier.

Dessutom väger rapporten in att elbilars batterier kan komma att användas i andra tillämpningar som till exempel energilager.

– Effekten av en förtida utskrotning skulle bli ett ökat behov av material, och i slutänden högre förluster av värdefulla ämnen, säger Klas Hedvall på Chalmers Industriteknik.

– Samtidigt är elektrifieringen nödvändig. Vi rekommenderar alla bilköpare att välja eldrivna fordon när de passar för behoven.

– Det som studien framförallt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson.

Analyser ska alltid tas med en nypa salt. Kanske särskilt om de kommer från IVL och handlar om elbilar? År 2017 släppte IVL en rapport som hävdade att tillverkning av batteripack för elbilar gav ett klimatutsläpp på 150–200 kg CO2-ekvivalenter per kWh. År 2019 släppte IVL en reviderad rapport med ett nytt intervall som inte ens överlappade det gamla: 61–106 kg.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)