JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sigrun mejslar fram skånsk mjukvarustrategi

Hur startar man ett företag? Vad händer inom öppen källkod? Hur håller man sig kvar i telekomvärlden efter att Android vänt upp och ner på den? Det här frågor som mjukvaruindustrin i Skåne och Blekinge ställer sig idag. Och svaren – de kommer från Sten Minör och institutet Sigrun.
SigrunKontaktförmedlare, affärs­rådgivare, seminariearrangör och generellt smörjmedel för mjukvarubranschen. Det är några av de roller Sten Minör fyller som vd och ende anställd på institutet Sig­run, som enligt stadgarna ska ”verka för samarbete mellan företag, universitet och högskolor”.

– Det pågår i och för sig många samtal mellan forskare och företag. Men det som Sigrun kanske kan göra är att öka bandbredden ännu mer, säger Sten Minör.

Institutet grundades av högskolorna i skåneregionen i höstas och verksamheten växer stadigt till sig. Pengarna kommer bland annat från EU:s regionala utvecklingsfond.

Sten Minör känns som rätt man för uppdraget. Han har ett väl inarbetat kontaktnät i både industri och akademi.

– Vi arbetade tillsammans på LTH och vi hade samarbeten när han var på Sony Ericsson, berättar professor Boris Magnusson på Lunds tekniska högskola.

Professorn är i färd med att kommersialisera en teknik att kontinuerligt mäta blodflödet i hjärnan. Tekniken är ett alternativ till magnetröntgenfotografering som är en omständlig process och som dessutom bara ger ögonblicksbilder.
Institutet Sigrun och Sten Minör hjälper till.

– Han har en bakgrund som gör att han vet hur företagsbildning går till, hur man drar upp en affärsplan, och så vidare, säger Boris Magnusson.

Sigrun är formellt ett dotterbolag till Lunds universitet och finansieringen kommer bland annat ur EU:s regionalfond.  Regionens mjukvaruföretag har bjudits in och tackat ja. I ett möte i höstas presenterade ett dussin av dem sina verksamheter för varandra, samtidigt som högskolorna presenterade forskningsprojekt inom bland annat robotik, feldetektering, kravhantering och öppen källkod.
 
Från industrin finns automation och medicinteknik representerad. Och förstås telekom – skåneregionen är jämte Kista Sveriges spjutspets inom mobiltelefoni.

Den är å andra sidan en bransch stadd i gungning: Internet, pc-världen, Apple, Google, Kina ändrar reglerna och får konsumenternas kronor att rulla i nya riktningar.

Sigrun har noterat problemet och arrangerar en arbetsmöte den 1 mars under temat ”mjukvarustrategi” för att ”öka förståelsen för vart mjukvaruvärlden är på väg.”

Berth Eklundh modererar mötet. Han är vd för strategikonsulten Profundor, och vän med Sten Minör sedan projekt på Sony Ericsson.

– Mobiltillverkarna har historiskt levt på proprietära operativsystem. Detta centrum som operativsystemet utgjorde var en väsentligt del av det värdeskapande telefonvärdesystemet, säger Berth Eklundh.

– Detta slogs undran av And­roid. Plötsligt fanns open source­mjukvara som gjorde samma jobb. Symbian och OSE var vad man arbetade med och bevakade tidigare. Nu har detta radikalt förändrats.

– Mjukvaruspelare som Sony Ericsson och konsultbolag behöver nya roller för att kunna bedriva bra affärer, säger Berth Eklundh
Också operatörerna knuffas in i förändringar.

– De är livrädda för Skype som kör förbi telekomvärdesystemet och samtidigt är världens största operatör för internationella samtal, säger Berth Eklundh.

Därför behövs strategimöten. Men det behövs också pratas teknik, tycker Sigrun, som pejlar vad som är hett inom verktyg och metoder.

Öppen källkod i synnerhet och öppna projekt i allmänhet är tydliga trender. Sigrun själv och dess starka betoning på samarbete kan kanske sägas vara exempel på trenden.

Ett konkret exempel från verktygssidan är ”Git” – ett versionshanteringssystem – arkiveringssystem för programkodsfiler – skapat av Linus Torvalds. Det tränger just nu ut både kommersiella och fria alternativ.

I två möten har först mobil­makaren Sony Ericsson och sedan kameramakaren Axis delat med sig av sina erfarenheter.

– Båda företagen har nyligen bytt till Git, Sony Ericsson från Clearcase och Axis från ett annat open sourcesystem, säger Christian Pendleton som närvarade för 110-mannakonsulten Softhouses räkning.

Han skriver under på trenden mot öppen källkod – Android, Linux, Webkit, Firefox, sendmail – listan är lång.

– Telekombranschen har blivit villig att ta in open source. Det fanns där också tidigare, men då handlade det snarare om att plocka in verktyg och använda dem. Idag är man mer involverad och kan själv ge tillbaka.

Softhouse har nu introducerat Git och också tagit fram en utbildning i området. Det skett även utan input från Axis och Sony Ericsson, tror Christian Pendleton. Softhouse är partner till Sig­run.

– Vi hoppas få kontakt med forskning på områden som intresserar oss, kanske hitta samarbeten på högskolan eller bli involverade i Sigrunprojekt, säger Christian Pendleton.

– För oss som konsulter är det viktigt med kontaktskapande. Det vi själva kan bidra med är erfarenheter från riktiga projekt och problemställningar.

Samarbeten mellan industri och högskola är inget nytt fenomen. Men Sten Minör har ett grepp i Sigrun som han tror är ovanligt: att försöka få med konsulter i forskningsutbyten.

– De har typiskt varit svåra att få med. Det har snarare varit de stora företagen som ABB och Ericsson som engagerat sig eftersom det handlat om långsiktiga satsningar, säger Sten Minör.

Sigrun ska initiera ”innovationsprojekt”. För att locka konsulterna försöker han hitta lågt hängande frukter på forskningsträdet.

– Konsulterna kan få med sig mer eller mindre färdiga forskningsresultat som de sedan kan gå ut och erbjuda.

Grafik, bildbehandling, realtid och inbyggda system är några av de områden som högskolorna i regionen forskar kring.

Sten Minör för diskussioner med företag. Den första april ska etableringsfasen vara avklarad.

– Vid det laget hoppas jag att det också ska hunnit ticka in en del projekt, säger Sten Minör.

Fotnot: Sigruns partner är Sony Ericsson, ABB, Enea, Epsilon, Softhouse, DNV, LTH, BTH och Malmö Högskola. Därutöver deltar även Combain, Saab Combitech, Ericsson Research, Husqvarna, IBM, Nohau, ST-Ericsson samt Tetra-Laval.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)