JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. NXP: NFC – byggsten för det smarta hemmet
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Sakernas Internet (IoT) är inte en utan många tekniker som tillsammans underlättar vardagliga sysslor. 

embex Ladda ner artikeln på 500 kbyte här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Smarta hem, som är en väsentlig del av smarta städer, använder exempelvis en kombination av tekniker för att skapa IoT-funktioner. Här används välbekanta trådlösa tekniker som wifi, Bluetooth och närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) i kombination med sensorer och speciella noder för att göra hem effektivare, mer automatiserade och mer programmerbara.

IoT-tillämpningar för hemmet har funnits i några år, men fram tills nu har de varit svåra att implementera. Ofta är gränssnitten alltför komplicerade. Olika saker fungerar inte lika smidigt ihop som väntat, vilket är en utmaning för OEM:er, systemintegratörer och slutkunder.

Organisationen NFC Forum, som driver NFC-standarden, har därför bildat intressegruppen IoT Special Interest Group (SIG) med uppgift att undersöka hur närfältskommunikation kan användas för att gör det enklare att ansluta, aktivera och styra IoT-enheter i hemmet.

NFC låter dig koppla ihop enheter som använder olika kommunikationstekniker; du kan initiera en Bluetooth- eller wifi-transaktion med en enkel beröring (tap). Anslut till ett wifi-nät utan att ange inställningar eller komplicerade lösenord. Det går också att lägga till en ny nod i nätet utan att knappa in ett ID- eller -serienummer.

Peer-to-peer-läge används för att upprätta en tvåvägskommunikationskanal mellan två NFC- aktiverade enheter. Varje enhet fungerar då som en slutpunkt. Det innebär att de två systemen kan initiera en kommunikation som jämlikar, eller ”peers”. 

Tvåvägskommunikationen i peer-to-peer-läge lägger även grund för ett mer ­avancerat samspelet mellan olika enheter. Du kan till exempel koppla samman dem med Bluetooth eller wifi, eller utbyta visitkort med en kollega.

Peer-to-peer-läget kan använda ett passivt kommunikationsschema. Det betyder att bara en enhet måste vara aktiv och dra energi för att skapa det nödvändiga rf-fältet. Den andra kan vara passiv, fungera som målobjekt och modulera fältet. Arbetssättet är betydelsefullt när det kommer till strömförbrukning. NFC är särskilt bra då IoT-enheter inte har ett användargränssnitt, som exempelvis glödlampor, sensorer, små apparater och eluttag.

NFC gör det lättare för dig att installera dina setup:er och loggdata samt att underhålla ditt nät. I de flesta fall använder du din smartmobil som användargränssnitt för dit hemnät. På så sätt kan du interagera med dina IoT-enheter. Låt exempelvis mobilen ansluta till vattenmätare för att övervaka hur mycket som förbrukats eller för att se ditt konto. Alternativt kan du köra diagnostiken på din Internetanslutna tv för att lösa ett problem, få tillgång till garantiinformation eller för att begära ett servicebesök . 

Du kan också använda mobilen eller surfplattan för att programmera enheter som inte är anslutna till wifi, som mikrovågs­ugnen därhemma. 

NFC ger dig bättre kontroll över inställningar och åtkomstbehörighet. Det ger en högre grad av flexibilitet och säkerhet. Du kan ställa in tvättmaskinen att starta tidigt på morgonen eller programmera egna inställningar för belysning, temperatur och underhållning, så vardagsrummet är precis så som du vill ha det. Likaså kan du tillfälligt inaktivera alarmet för att släppa in dina gäster. 

Varje gång en enhet ansluts till ett nätverk finns det en oro kring hur säkerheten påverkas och hur man kan hålla privat information skyddad. NFC är av sin natur en säker teknik att ta i drift eftersom den enbart skickar data över mycket korta avstånd, ­typiskt 4 till 10 cm. Det kan jämförs med cellulär teknik eller wifi, som förlitar sig på långa anslutningar i luften. De långa sträckorna är lättare att avlyssna och de är vanliga mål för attacker. 

Det korta läs- och skrivavstånd som NFC använder innebär att data hålls under kontroll, konfidentiellt och skyddat från missbruk eller stöld. Till detta kommer att NFC enbart startar initieringsprocessen för den enhet du valt. Driftsättningen kan dessutom göras ännu säkrare genom att lägga till en dedicerad säkerhetskrets till systemet.

Specifikationerna från organisationen NFC Forum säger att NFC är konstruerat för att vara oberoende av plattform, ”platform agnostic”, vilket betyder att den stödjer ett obegränsat antal kommunikationsformat. NFC fungerar sömlöst med de tre vanligaste trådlösa protokollen för hemautomation: Zigbee, Bluetooth och wifi. 

Således finns det ingen anledning att välja ett format före ett annat, utan alla kan arbeta tillsammans från början.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)