JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Riskkapital till rökgasrenare

sensicRiskkapital till rökgasrenare

Innovationsbron satsar 1,5 miljoner kronor i uppstartsföretaget Sensic som utvecklar en kiselkarbidbaserad rökgassensor som höjer verkningsgraden i biobränslepannor.
– Det mesta av utvecklingsarbetet är gjort, nu återstår den slutgiltiga produktifieringen, säger Ulf Thole som är nybliven vd på Sensic.

Sensic startade i september 2007 och baseras på forskning som professor Anita Lloyd Spetz har bedrivit i Linköping. Den första produkten blir en sensor som placeras i skorstenen i villapannor eller mindre biovärmekraftverk. Sensorn mäter kolmonoxid och syre, värden som sedan används för att styra förbränningen så att utsläppen minimeras samtidigt som verkningsgraden av förbränningen blir så hög som möjligt.

Sensorn består i princip av en fälteffekttransistor med ett katalytiskt material mellan gate och drain. Materialet reagerar med gaserna vilket i sin tur förändrar transistorns egenskaper så att en konstant ström ger en varierande utspänning.

Genom att kombinera flera transistorer med olika katalytiska material i samma kapsel kan man mäta flera olika gaser. Kapseln innehåller också ett litet termoelement för att kompensera för temperaturvariationer. Transistorn är inte större än att man får ut cirka 10 000 stycken på en fyratumsskiva.

Sensorn har testats i tre större kraftvärmeverk, hos en panntillverkare och även av SP i Borås.

– Resultaten visar att man med vår sensor kan öka verkningsgraden i pannorna med drygt 5 procent samtidigt som utsläpp av kolmonoxid och kväveoxider minskar, säger Ulf Thole.

Idag saknar de flesta mindre biobränslepannor sensorer för att styra förbränningen. Lambdasensorer är för dyra och mäter dessutom bara syrehalten.

Redan mot slutet av nästa år räknar företaget dessutom med att gå runt ekonomiskt. En ytterligare kapitalinjektion kommer att behövas redan i höst under expansionsfasen. Innovationsbron med flera kan vara möjliga följdfinansiärer.

Elektroniktidningen skrev en längre artikel om Sensic i november 2008 (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)