JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Intelligent lastbilsdrift kräver mobilt bredband

Scania, Volvo och Daimler, Europas ledande lastbilstillverkare, går i täten för avancerade telematiktjänster. De vill sälja intelligent lastbilsdrift till åkerierna. Enligt Scania går det att sänka bränsleförbrukningen med cirka fem procent för Europas tunga lastbilar. För Europas två miljoner tunga lastbilar motsvarar detta en sammanlagd årlig besparing kring 100 miljarder kronor.
En tung lastbil konsumerar normalt bränsle för cirka en miljon kronor per år. Totalt inom EU handlar det om cirka 2 000 miljarder kronor för tunga lastbilar. Intelligent drift handlar därför om en enorm besparing som dessutom minskar belastningen på miljön.
Image Göte Andersson:
EUs lastbilar drar telematiken


I EU finns två miljoner tunga lastbilar och ytterligare drygt tre miljoner fordon i yrkestrafik som är utrustade med färdskrivare, enligt EU:s reglering för den gemensamma transportmarknaden.
Det är sannolikt dessa fem miljoner fordon som blir först med att införa avancerade telematiktjänster i riktigt stor skala. Allra först borde de tunga lastbilarna bli, där är argumenten mest tydliga.

Transportindustrin i Europa har ett växande politiskt tryck på sig att bli effektivare och reducera miljöpåverkan. Där passar FMS och de nya telematiktjänsterna in.
Visionen från Scania visar att tiden nu verkligen kommit för att införa telematik som en viktig nyttotjänst. Telematik och informationshantering är på väg att bli en grundbult för transportindustrin.

Det är ett friskhetstecken att Scania, Volvo, Daimler och andra fordonstillverkare idag möter hård konkurrens av ett antal fristående FMS-leverantörer. Europas störste FMS-leverantör heter i dagsläget Transics och finns i Belgien, anger branschfolket. Intresset är stort för den nya tekniken.

– Det blir fem procents sänkt bränsleförbrukning när åkerierna infört den nya tekniken, säger Kenneth Larsson, ansvarig för systemutveckling av Fleet Management i Scania.

De stora fordonstillverkarna räknar med ett brett genombrott i Europa för Fleet Management Systems (FMS) de närmaste åren vilket gör det möjligt att nå de stora besparingarna. Idag baseras FMS-tjänsterna på GSM/GPRS och låga datahastigheter. Men de närmaste åren kommer mobilt bredband och då kan åkerierna få fler och mer avancerade FMS-tjänster. Det är främst de stora lastbilstillverkarna som har ambitionen att sälja tjänsten som hanterar den information som gör det möjligt att nå miljardbesparingarna.

Nya tjänster kräver bredband

Med FMS hämtas driftdata från lastbilen till centrala databaser. Åkeriet kan för varje lastbil lättare kontrollera bränsleförbrukning, körsträcka, belastning på kraftuttag och i vilken utsträckning bromsarna nyttjas. Åkeriet kan se vilka fordon som på något sätt avviker från mönstret. Denna funktion finns i drift redan idag via GSM.

FMS kommer att hämta data från lastbilens färdskrivare. Varje lastbil utrustas idag med digital färdskrivare som registerar förarnas arbetstid och fordonets hastighet, enligt EUs krav. FMS kan därtill snabbt ge åkerierna information via mobilnätet vilket öppnar för automatisering av åkeriernas administrativa system.

FMS ska också ge föraren kontinuerlig uppdatering av kart- och trafikinformation för bästa möjliga vägval, i en helt ny generation navigeringssystem med tredimensionell väginformation. Vägverket räknar med att detta ska bli möjligt i stor skala i Västeuropa inom fem år.

Kart- och trafikinformation en lagras och uppdateras i centrala servrar, och kommuniceras ut till enskila lastbilar, där den samkörs med information om väglag och olyckor. Allt för att optimera rutten för minimal bränsleförbrukning. Vägverket understryker att mobilt bredband och nya system är förutsättningar. Enligt verket finns en rad aktörer som är intresserade av denna utveckling.

Fakta:

Dynafleet är Volvos FMS-tjänst i Europa. Volvo har sålt 30 000 Dynafleetsystem varav 10 000 är Internetbaserade och 20 000 är klient-serverbaserade, allt räknat i antal lastbilar.

För Daimler-Chrysler är totalsiffran cirka 20 000. Scania har cirka 3 000 abonnenter på sin tjänst. Det finns också ett stort antal fristående leverantörer som erbjuder FMS. Störst av dessa är Transics i Belgien med över 40 000 abonnenter. Någon gemensam säker branschstatistik finns inte för FMS.

Lastbilstillverkarna menar att de har bättre förutsättningar än någon annan att förse åkerierna med den information och de tjänster de behöver för att göra besparingarna. Men företag i exempelvis logistikbranschen och färdskrivartillverkare vill också in på den nya marknaden.

– Scania, Volvo och Daimler är ledande på detta område. Vi investerar stora resurser. Det gäller främst utveckling av tjänster, inklusive databashantering. Vi tror på detta långsiktigt, säger Scanias Kenneth Larsson.

Volvo erbjuder redan tjänsten Dynafleet, en smalbandig FMS-tjänst. Införande av mobilt bredband är ett stort kliv för FMS-leverantörerna och det vill Volvo nu erbjuda sina Dynafleetkunder.

– Vi hoppas erbjuda mobilt bredband på bred front i Europa inom två till tre år. Vi ska nu diskutera saken med vår nätoperatör, säger Per Adamsson, ansvarig i Volvo Lastvagnar för utveckling av Dynafleet.

Mellan 200 och 300 kr/månad

Fakta:

Den FMS-marknad som nu tagit fart i Europa baseras på en standard som Europas stora lastbilstillverkare etablerade 2001 inom den gemensamma organisationen ACEA (European Automobile Manufacturers Association.). Drivande bakom FMS-standarden var Scania, Volvo Lastvagnar, Mercedes-Benz och MAN.

I nytillverkade lastbilar inför tillverkarna sedan dess den nya FMS-standarden. En ny styrenhet placeras i lastbilens datanät och den exporterar driftdata i realtid, uppskattningsvis 1,3 Kbyte per sekund. Denna information bearbetas och presenteras i förarens dator, lagras eller kommuniceras via GSM/GPRS till åkeriets övervakningssystem. 
En kritisk fråga är naturligtvis priset. Idag köper Volvo kapacitet i GSM/GPRS-näten i Europa och betalar per Mbyte. Volvo erbjuder sedan Dynafleetabonnenterna fri trafikvolym till fast kostnad. Den intressanta frågan är därför vad kostnaden blir för Europatäckande tjänster med mobilt bredband.

– Priset för mobilt bredband med obegränsad trafikvolym blir sannolikt inte lägre än 200 kr per månad och lastbil. Om det blir 200 eller 300 kronor per månad återstår att se, säger Mats Lundquist i Telenor.

Volvo menar att penetrationen för dessa system kommer att växa när mobilt bredband och nya tjänster slår igenom. Bara 7–10 procent av Europas tunga lastbilar är idag utrustade med Fleet Management, att jämföra med cirka 10 procent i USA och cirka 40 procent i Latinamerika.

I Latinamerika har försäkringsbolagens krav drivit fram ett brett genombrott. Bland annat införs där nu FMS som kan slå av lastbilens motor via mobilnätet.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)