JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Stark tillväxt i Europa inte minst Sverige

Den europeiska halvledarförsäljningen började riktigt bra och höll sig sedan på en god nivå hela året. Medeltillväxten blev 14,6 procent, jämfört med 2015. Och i Sverige var tillväxten ännu starkare. Detta enligt branschorganisationen DMASS – Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists.

År 2015 var ett starkt år för den europeiska komponentdistributionen. Under årets första kvartalet låg tillväxten på drygt 13 procent, under det andra nådde den 16 procent för att under det sista nå lite drygt 11 procent. Därmed blev årets sista kvartal det starkaste ”jul”-kvartalet någonsin, hävdar DMASS.

Resultatet blev att medeltillväxten under helåret nådde 14,6 procent, vilket betyder att det under året såldes halvledarkretsar för totalt 7,3 miljarder euro i Europa. DMASS påpekar dock att den starka tillväxten till stor del beror av att euron tappat mot dollarn under året. Organisationen hävdar att hela 60 procent av tillväxten under 2015 härrör från de kraftiga svängningarna i växelkursen och att den organiska tillväxten snarare var mellan 6 och 7 procent.
 
Intressant är att de flesta länder som gör affärer i dollar eller starka valutor förutom euro, växte starkare än den angivna medeltillväxten. Det gäller Sverige, Östeuropa och Schweiz. Undantaget här är Storbritannien. Samtidigt menar organisationen att mindre marknader såsom Norge, Finland, Baltikum och Belgien drabbats av produktionsutflytt till Östeuropa och Asien under året.

När DMASS sätter siffror på de olika marknadernas tillväxt nämns Sverige i positiva ordalag. Eller rättare – DMASS skriver att Norden växte med 19,5 procent, ”en ökning nästan helt driven av den svenska marknaden”.

Komponentdistributionen – tillväxt under 2015 enligt DMASS:

• Tyskland ökade 9,5 procent till 2,2 miljarder euro
• Italien ökade 12,3 procent till 667 miljoner euro
• UK ökade 12,8 procent till 605 miljoner euro
• Frankrike ökade 12,3 procent till 561miljoner euro
• Norden ökade 19,5 procent till 713 miljoner euro
• Östeuropa ökade 30,4 procent till 958 miljoner euro

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)