JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Technical Papers
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Läckage från olje- och gasledningar är ett stort problem. Det är uppenbart att det är nödvändigt att tidig kunna upptäcka utsläpp av kolväten.

Effektivitet är typiskt något som en ingenjör mäter i procent. Men det är i generell mening också en grundbult för all innovation och utveckling.

Två års implementeringstid och osäker nytta. Det är två av riskerna – ja, till och med sanningarna – när det kommer till MES-system, överordnade system som visualisera och dokumenterar produktionsprocessen.

Här vill vi fokusera på en mycket vanlig typ av antenn som garanterat alla idag kommit i kontakt med till vardags – små1) antenner för olika typer av uppkopplade prylar.

En co-processorarkitektur kombinerar en mikrokontroller (MCU) med en FPGA. MCU:n ger snabb och flexibel utveckling medan FPGA:n ger prestanda och flexibilitet.

Organisationen PICMG har lanserat en ny standard för fjärradministration av COM-HPC (High Performance Computing  – en formfaktor för högpresterande inbyggnadsmoduler).

Projektet Zephyr (www.zephyrproject.org) har ägnat de senaste fem åren åt att utveckla ett öppet realtidsoperativsystem (RTOS) för IoT applikationer.

Digitala konstruktioner baserade på signalprocessorer är ett av alternativen för att realisera GaN-FET-tillämpningar i 48 V som ska klara höga frekvenser och ha hög verkningsgrad. Orsaken till det är att det saknas styrenheter utformade för att fungera med GaN-FET.

Mosfet:ar i kiselkarbid (SiC) kan vara betydligt effektivare än motsvarande mosfet:ar i kisel, ändå är det inte alltid lätt att avgöra när kiselkarbid är det bättre valet. Här tar vi upp kriterier som du behöver ta hänsyn till för att komma vidare.

Kommer batterier från skrotade elfordon (EV) att bli ett miljöproblem med tanke på den allt större EV-marknaden? Kanske inte, om vi kombinerar återvinning med återanvändning – att batterierna får ett andra liv i smarta energilager. Särskilt om demonterings- och testprocesserna förbättras.

5G har allt som behövs för att koppla upp den smarta fabriken men testning av nätverket är en fundamental pusselbit.

En global leverantör av utrustning till halvledarindustrin ville designa ett nytt styrsystem baserat på PXI. Före­taget ville använda standardprodukter med bra prestanda som samtidigt var kompakta och utan dolda kostnader. Tilläggas kan att utvecklingsgruppen till stora delar arbetade hemifrån på grund av pandemin.

Under det kommande decenniet kommer industrin att genomgå ett antal stora omställningar. En är Internet of Things, IoT, som ändrar sättet som IT-utrustning hanterar förändringar i omvärlden.

Digitala multimetrar (DMM) är bland de mest använda testinstrumenten för elektronik idag. De används för allt ifrån elektriska tester för hemmet, laboratorier, fältservice, till bänkinstrument, uppkopplade enheter (IoT), sensortestning, automatiserad testning och mycket mer.

När marknaden ökar är det alltid MLCC som är den första komponenten det blir brist på och som en konsekvens ökar ledtiderna. Varför händer det här om vi kan förutse att efterfrågan kommer att vara hög?

Efterfrågan på halvledare har närmast exploderat under det senaste fem till sju månaderna när många industrier behöver allt större volymer. Den uppskruvade efterfrågan har lett till rejäla besvär i försörjningskedjorna, vilket skapat brist på halvledare.

Man kan lugnt säga att de senaste 15 månaderna har varit en unik tid för de flesta, var och en på sitt sätt. Inom marknaden för elektroniska komponenter har vi upplevt omvälvningar av ett slag som ingen någonsin skulle ha kunnat föreställa sig.

Våra kunder beställde över 71 miljarder standardkomponenter under förra året. För majoriteten av dessa är det viktigt att sätta de enorma volymerna i relation till priset som ofta är mindre än en krona, i vissa fall bara några ören. Dessa komponenter kallas ofta C-parts, efter engelskans ”cent”.

En modern displaylösning är utvecklad utifrån ett marknadsperspektiv och den har en avgörande roll för hur hela produkten uppfattas av användaren. En bra displayimplementation lyfter produkten, medan en sämre sänker den.

Det finns skärmar snart sagt överallt, från kylskåp och smarta klockor till bilar. Användarna förväntar sig perfekt bild och en videoström som inte hackar. Det gäller oberoende av medium. Bryggkretsar gör detta möjligt oberoende av standard.

Mobiltelefonen har en lång historia av förvandlingar bakom sig. Den började som ett klumpigt tillbehör i fordon för röstkommunikation för folk på rörlig fot. Dagens mobiler handlar lika mycket om nytta som nöje. Avancerade modeller tävlar om konsumentens köplust. Om tidiga mobiltelefoner var rena nyttoverktyg, så är dagens snarast en lika viktig del av användarens liv som kläder, mat och pengar.

Det kan se ut som en enkel uppgift att göra en batteripack till en elbil. Det sitter ju redan ett batteri i bilarna, är det inte bara att skala upp det? Tyvärr är kravet på effekt och spänningsnivåer betydligt högre vilket kräver batterier med mycket högre energidensitet.

Bilar kan i allt större utsträckning ­styra sig själva och något som får det att hända är att de utrustas med allt fler sensorer.

Olika tekniska lösningar för sakernas internet (IoT), artificiell intelligens (AI) och molntjänster har funnits länge, däremot är verkligt teknologidrivna applikationer med stor produktionsvolym fortfarande ovanliga. Det är i stället behovsbaserad innovation som driver digitaliseringsprocessen i olika typer av produkter och tjänster.

Det blir allt vanligare med sensor­noder som övervakar installationer i industrin. Det kan handla om vibrationer, ljud eller ultraljud, ström, spänning och temperatur.

Intresset för att göra maskininlärning direkt på video- och stillbildskameror med ML-uppgraderade mikrostyrkretsar har vuxit i takt med att IoT-beräkningar flyttar allt närmare ”kanten”, the edge.

I takt med att hårdvara för industriellt IoT (IIoT) utvecklas ökar mängden och kvaliteten på data som skapas exponentiellt. Därmed förändras sättet som IIoT-data hanteras, lagras och analyseras.

Barnvisans ”London Bridge is Falling Down” har aldrig besannats. Men flera broar i Europa riskerar faktiskt detta öde. Närmare bestämt är risken att de vittrar sönder.

Internet of Things (IoT) och andra inbyggnadstillämpningar kräver allt mer RAM, med allt högre bandbredd, som drar allt mindre effekt i ett allt mindre format. Samtidigt ska effektförlusten vara låg och priset på komponenten ska ligga kvar eller gärna sjunka.

Då Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, lämnade britterna också EU:s system för produktsäkerhet och CE-märkning. Istället införs UKCA-märkning från 1 januari 2022.

Med allt fler avancerade förar­assistanssystem och på sikt även självkörning ökar behovet av snabba databussar i bilarna. Optiska fibrer har en klar fördel som bärare av data, bland annat slipper man EMC-problemen.

Underkategorier

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)