JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Technical Papers
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Bilindustrins megatrend – mjukvarudefinierade fordon – kommer att tvinga fram förändringar av de datorarkitekturer som används i fordon. En och samma hårdvara ­måste kunna köra flera program samtidigt. Det är avgörande att man kan garantera att de är tryggt separerade från varandra och kan möta sina realtidskrav.

Det vore mycket enklare att vara självkörande bil om det inte hela tiden dök upp en massa nya okända föremål i trafiken. Ny sensorfusion och bättre radar kommer att göra jobbet enklare.

Internet of Things, eller IoT, är en samling disruptiva tekniker. IoT är ett av flera verktyg för digitalisering av arbetssätt och organisationers processer. Internet of Things-marknaden är fragmenterad med många olika tekniker som löser problem inom en uppsjö olika marknadssegment.

Inom mjukvaruområdet finns ett gap mellan komplexitet och produktivitet. Dessutom finns en växande underhållsbörda från existerande mjukvara. Det betyder att antalet mjukvaruutvecklare hela tiden måste öka för att bibehålla produktiviteten.

Du vill ha en kort time-to-market, men det kan ta väldigt mycket tid att konstruera ett energieffektivt embeddedsystem som använder artificiell intelligens (AI) om du inte hittar några bra verktyg hos din processortillverkare.

Produkter med en I2C-buss kräver ibland isolering av höga spänningar för att klara säkerhets- och tillförlitlighetskraven. En lösning med diskreta optiska isolatorer är lätt att implementera och kan erbjuda flexibilitet och kostnads-besparingar i många tillämpningar.

Dra PoE till alla armaturer och låt dem bli bas för sensorer och intelligens – då är du redo för allt från klimat­styrning till ljuskommunikation

Idag kräver nästan alla produkter en display. Att välja en och sedan integrera den innebär utmaningar och tar tid. Massproducerade intelligenta displaymoduler är ofta ett kostnadseffektivt alternativ.

LED-tekniken har snabbt blivit standard inom många områden och prognoserna är fortfarande imponerande.

Den som följer utvecklingen av BLE (Bluetooth Low Energy) känner till BLE Audio. Men exakt vad är det? Är det identiskt med BT 5.2? Betyder stöd för BT 5.2 per automatik stöd även för BLE Audio?

Det finns ett ökat behov av system för medicinskt bruk i hemmet, då patienter som behöver fortsatt sjukhusvård eller vård av and­ra vårdgivare, skickas hem. Patienter i icke-klinisk miljö skyddas enligt IEC 60601-1-11.

Den senaste wifi-standarden, ­Wi-Fi 6, och dess tillägg, Wi-Fi 6E, ger höga datatakter, högre kapacitet och låg latens även i miljöer med många wifi-enheter. Standarden öppnar för många nya applikationer och användningsområden men ställer också nya krav.

Digitalisering, eller digital transformation, är ett begrepp vi hört mycket om de senaste åren. IoT, sakernas internet, är en av många tekniker som möjliggör digitalisering.

Våra kemilektioner lär oss om fasta ämnen, vätskor och gaser. Men plasma – materiens fjärde tillstånd – faller inte under någon av dessa kategorier.

Tomogram, eller genomskärningar, har stor betydelse vid medicinsk diagnostik, för att till exempel fastställa lungskador.

Noggranna digitala temperaturmätningar är viktiga i en rad olika tillämpningar, till exempel bärbara produkter, medicinska övervakningsenheter, hälso- och fitnesspårare, kylkedjor och miljöövervakning samt industriella datorsystem.

Störningar från switchade strömförsörjningsaggregat (SMPS) beror av ett antal parametrar, inklusive den kritiska återkopplingen, stigtiden och frekvensen, in- och utgångsfiltreringen, skärmningen, layouten och jordningen.

Många olika nätverksprotokoll och topologier tävlade om dominans för datornätverk. Under årens lopp växte Ethernet fram som vinnare. IEEE-standardisering främjade antagandet ytterligare.

Med Intels Device Modeling Language – som nu är öppen källkod – blir det enklare att skapa kortfattad och tydlig programkod för modeller av periferienheter till virtuella plattformar.  

Att tillverka mindre serier av mönsterkort med hjälp av en laser eller en kombinerad fräs- och borrmaskin har många fördelar. Det går snabbt, inga data lämnar huset och det behövs inga farliga kemikalier plus att maskinen inte är större än att den kan stå i ett vanligt kontorsrum.

Tredje generationens kreditkortsstora moduler är på gång. Trots att de bara är 95 x 60 mm stora, kommer klientmoduler av typen COM-HPC i miniformat att kunna erbjuda en omfattande mängd gränssnitt, som 16 st PCIe, 3 grafikutgångar och flera USB-anslutningar.

Unikärnor (unikernels) är ett försök att förena fördelarna med virtualisering och containerisering. De kan inte bara ge hög säkerhet utan även förbättrad prestanda och mindre fotavtryck.

Virtualisering, containrar och annan molnteknik för koddistribution är på väg till kanten där ett nätverk av Raspberry Pi-moduler potentiellt kan fungera som distribuerad plattform. Och på ett Industry 4.0-verkstadsgolv skulle Pi-nätet kunna gifta samman OT och IT.

Precis som många andra branscher har kraftelektroniken påverkats av pandemin. På den positiva sidan har vi sett möjligheter för kraftkonstruktörer att utnyttja fördelarna med e-lärande och ett uppsving för ny teknik.

Litiumtitanoxidbatterier (LTO) kan sänka den totala ägandekostnaden för vissa tillämpningar, som eldrivna färjor. Vi förklarar hur.

Den global bilmarknaden har länge fokuserat på att förbättra förbränningsmotorerna men är nu på god väg att elektrifieras. Avgasbestämmelser, förarstöd och självkörning har varit drivkrafter och i takt med att antalet elektroniska enheter ökat har också effektförbrukningen ökat.

De flesta av dagens elbilar har batterier på 400 V medan elektriska bussar och lastbilar ligger på 600 V. Bilarna är dock på väg att gå över till 800 V snabbare än vad många trodde för några år.

Räckviddsångest är ett hinder för många konsumenter att använda elfordon. Att öka battericellernas densitet och förbättra verkningsgraden i energiomvandlingsprocesser är nyckeln för att utöka räckvidden och lindra denna ångest.

Även om GaN nu är vanligt i laddare för mobiltelefoner finns fördelar vad gäller effektivitet och effekttäthet även i motorfordon, datacenter, LED-drivning, förnybar energi, konsumentljud, telefoner och många andra tillämpningar.

TECHNICAL PAPERS Rohde & Schwarz lanserar just nu en ny oscilloskopserie – MXO 4. Här presenteras den i detalj av företagets medarbetare Jithu Abraham, som också bjuder på milstolparna i Rohde & Schwarz oscilloskophistoria sedan 2010. Artikeln är på engelska.

Tröghetssensorer omvandlar tröghetskraften till elektriska signaler för att detektera rörelse, rotation och lutning. Innan det fanns mikromekaniska tröghetssensorer var priset väldigt högt och de användes främst inom flyg- och försvarstillämpningar.

Underkategorier

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)