JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Technical Papers
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

En metod för att mäta batteritiden är att dela batterikapaciteten i ampere­timmar med den genomsnittliga strömförbrukningen i ampere, vilket ger en tid i timmar. Det är dock en alltför grov metod eftersom produkterna har olika ener­gilägen som aktivt läge, viloläge och sovläge

Klassiska industriella temperatursensor kan enkelt konstrueras om för att tillgodose de smarta fabrikernas behov av små temperatursensorer med flexibel kommunikation och möjlighet till fjärrkonfigurering. Arbetet underlättas av en högintegrerad analog front-end och en sändtagare för IO-Link.

Det har varit ett par svåra år för den globala ekonomin – först med pandemin, sedan problem med leveranskedjorna och nu inflationstrycket med skenande levnadskostnader. Vi har fortfarande utmaningar framför oss och många analytiker förutspår därför en avmattning av tillväxten totalt sett när de globala ekonomierna backar och inflationstrycket fortsätter att vara högt.

Tidiga faser i utvecklingsprocessen skapar problem för senare faser genom att ignorera systemfunktioner som test, säkerhet och uppdateringar. FoundriesFactory erbjuder en möjlig lösning.

Wearables i form av pulsklockor och aktivitetsarmband räknar steg och kalorier samtidigt som de ger värdefull information om hälsan vilket kan förebygga sjukdomar och medicinska nödsituationer. Enligt Wireless Quarter använder 325 miljoner människor över hela världen wear­ables.

I många industrier används kritiska tillgångar som motorer och pumpar kontinuerligt. De måste fungera för att kunderna ska få de tjänster de behöver, som livsmedelsprodukter eller vattenförsörjning. Om de stannar kan det leda till att företag drabbas av betydande ekonomiska påföljder eller till och med bli stämda.

Att öka effektiviteten har alltid varit ett viktigt mål för tillverkare av strömförsörjningsprodukter. Det är en av de verkliga ”win-wins” eftersom det inte bara minskar driftskostnaderna utan också minskar slöseriet med energi i form av värme vilket i sin tur innebär att kylningen kan göras enklare. Det minskar dessutom storleken och kostnaderna för strömförsörjningen. Ytterligare fördelar är mindre kylning av rummet och minskat ljud från fläktar.

Time Sensitive Networking gör det ofta realistiskt att använda Ethernet för tillämpningar inom fordonselektronik och industriell automation.

Autonoma traktorer, drönare och robotar som används för sådd, ogräsrensning och skörd är teknik som utvecklas nu. Det kommer att förändra jordbruket och dämpa bristen på livsmedel genom att hållbarhet och produktivitet kommer att förbättras. Autonomi kommer att frigöra människor från att köra traktor och att använda andra maskiner. Därmed kommer tid att frigöras för mer värdeskapande aktiviteter.

Bilindustrins megatrend – mjukvarudefinierade fordon – kommer att tvinga fram förändringar av de datorarkitekturer som används i fordon. En och samma hårdvara ­måste kunna köra flera program samtidigt. Det är avgörande att man kan garantera att de är tryggt separerade från varandra och kan möta sina realtidskrav.

Det vore mycket enklare att vara självkörande bil om det inte hela tiden dök upp en massa nya okända föremål i trafiken. Ny sensorfusion och bättre radar kommer att göra jobbet enklare.

Internet of Things, eller IoT, är en samling disruptiva tekniker. IoT är ett av flera verktyg för digitalisering av arbetssätt och organisationers processer. Internet of Things-marknaden är fragmenterad med många olika tekniker som löser problem inom en uppsjö olika marknadssegment.

Inom mjukvaruområdet finns ett gap mellan komplexitet och produktivitet. Dessutom finns en växande underhållsbörda från existerande mjukvara. Det betyder att antalet mjukvaruutvecklare hela tiden måste öka för att bibehålla produktiviteten.

Du vill ha en kort time-to-market, men det kan ta väldigt mycket tid att konstruera ett energieffektivt embeddedsystem som använder artificiell intelligens (AI) om du inte hittar några bra verktyg hos din processortillverkare.

Produkter med en I2C-buss kräver ibland isolering av höga spänningar för att klara säkerhets- och tillförlitlighetskraven. En lösning med diskreta optiska isolatorer är lätt att implementera och kan erbjuda flexibilitet och kostnads-besparingar i många tillämpningar.

Dra PoE till alla armaturer och låt dem bli bas för sensorer och intelligens – då är du redo för allt från klimat­styrning till ljuskommunikation

Idag kräver nästan alla produkter en display. Att välja en och sedan integrera den innebär utmaningar och tar tid. Massproducerade intelligenta displaymoduler är ofta ett kostnadseffektivt alternativ.

LED-tekniken har snabbt blivit standard inom många områden och prognoserna är fortfarande imponerande.

Den som följer utvecklingen av BLE (Bluetooth Low Energy) känner till BLE Audio. Men exakt vad är det? Är det identiskt med BT 5.2? Betyder stöd för BT 5.2 per automatik stöd även för BLE Audio?

Det finns ett ökat behov av system för medicinskt bruk i hemmet, då patienter som behöver fortsatt sjukhusvård eller vård av and­ra vårdgivare, skickas hem. Patienter i icke-klinisk miljö skyddas enligt IEC 60601-1-11.

Den senaste wifi-standarden, ­Wi-Fi 6, och dess tillägg, Wi-Fi 6E, ger höga datatakter, högre kapacitet och låg latens även i miljöer med många wifi-enheter. Standarden öppnar för många nya applikationer och användningsområden men ställer också nya krav.

Digitalisering, eller digital transformation, är ett begrepp vi hört mycket om de senaste åren. IoT, sakernas internet, är en av många tekniker som möjliggör digitalisering.

Våra kemilektioner lär oss om fasta ämnen, vätskor och gaser. Men plasma – materiens fjärde tillstånd – faller inte under någon av dessa kategorier.

Tomogram, eller genomskärningar, har stor betydelse vid medicinsk diagnostik, för att till exempel fastställa lungskador.

Noggranna digitala temperaturmätningar är viktiga i en rad olika tillämpningar, till exempel bärbara produkter, medicinska övervakningsenheter, hälso- och fitnesspårare, kylkedjor och miljöövervakning samt industriella datorsystem.

Störningar från switchade strömförsörjningsaggregat (SMPS) beror av ett antal parametrar, inklusive den kritiska återkopplingen, stigtiden och frekvensen, in- och utgångsfiltreringen, skärmningen, layouten och jordningen.

Många olika nätverksprotokoll och topologier tävlade om dominans för datornätverk. Under årens lopp växte Ethernet fram som vinnare. IEEE-standardisering främjade antagandet ytterligare.

Med Intels Device Modeling Language – som nu är öppen källkod – blir det enklare att skapa kortfattad och tydlig programkod för modeller av periferienheter till virtuella plattformar.  

Att tillverka mindre serier av mönsterkort med hjälp av en laser eller en kombinerad fräs- och borrmaskin har många fördelar. Det går snabbt, inga data lämnar huset och det behövs inga farliga kemikalier plus att maskinen inte är större än att den kan stå i ett vanligt kontorsrum.

Tredje generationens kreditkortsstora moduler är på gång. Trots att de bara är 95 x 60 mm stora, kommer klientmoduler av typen COM-HPC i miniformat att kunna erbjuda en omfattande mängd gränssnitt, som 16 st PCIe, 3 grafikutgångar och flera USB-anslutningar.

Unikärnor (unikernels) är ett försök att förena fördelarna med virtualisering och containerisering. De kan inte bara ge hög säkerhet utan även förbättrad prestanda och mindre fotavtryck.

Underkategorier

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)